Imans moleculars

Els imants Moleculars (Single-Ion Magnets (SIMs), Single Molecule Magnets (SMMs) i Single Chain Magnets (SCMs)), s’estan investigant intensament des de el seu descobriment en 1996, degut a la seva rica fenomenologia física i la seva potencial aplicació en emmagatzematge de  informació d’alta densitat, computació quàntica, sensors, interruptors moleculars etc.

Descripció de la recerca en imans moleculars

Els imants Moleculars (Single-Ion Magnets (SIMs), Single Molecule Magnets (SMMs) i Single Chain Magnets (SCMs)), s’estan investigant intensament des de el seu descobriment en 1996, degut a la seva rica fenomenologia física i la seva potencial aplicació en emmagatzematge de  informació d’alta densitat, computació quàntica, sensors, interruptors moleculars etc.

 

Actualment, la nostra recerca es centra en el estudi de distintes famílies d’Imants Moleculars (complexes basats en Lantànids i elements de transició: Co, Mn ), que ens permetin comprendre el paper que juguen l’anisotropia i les interaccions en els fenòmens de relaxació magnètica lenta, túneling quàntic i el establiment d’ordres de llarg abast.

 

D’altra banda, amb vistes a la fabricació de dispositius amb aplicació en tecnologies de la informació, estem estudiant la manera de depositar arquitectures moleculars 2D sobre superfícies, i de controlar l’estat magnètic i electrònic de les molècules mitjançant estímuls químics. 

 

Les tècniques utilitzades per a la caracterització dels complexes són:

 

XRD – Difracció de rajos X STM - Scanning Tunneling Microscopy LEED - Low energy electron diffraction
LEED - Low energy electron diffraction Cálculos ab initio, DFT Luminiscència
EPR – Electron Paramagnetic Resonance Manetometria DC (SQUID) Susceptibilitat AC (fins a 15 mK)
Calor específic (fins a 15 mK) Sincrotró: XAS (X-ray Abstortion Spectroscopy) Sincrotró: XLPA (X-ray Linear Polarized Absortion)
Sincrotró: XLPA (X-ray Linear Polarized Absortion) Sincrotró: XMCD (X-ray Magnetic Circular Dichroism)  

 

 

Projectes vigents

 

 • Min. Ciencia e Innovación, MAT2014-53921-R: “Swtiching, Anisotropy and Relaxation of Magnetic Molecules (SWARM)”

 

Investigador EUSS

Dra. Elena Bartolomé

 

Publicacions destacades de la línía d'imans moleculars

Col·laboracions de la línea d'imans moleculars

Col·laboració principal

 

 • Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA)-CSIC, Universidad de Zaragoza

Altres col·laboracions

 

 • Servicio de Medidas Físicas, Universidad de Zaragoza.
 • Centro Universitario de la Defensa. Academia General Militar, Zaragoza
 • Institute of Chemistry, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova
 • Institute of Macromolecular Chemistry "Petru Poni" Iasi, Iasi, Romania
 • Dipartimento di Scienze Chimiche, Università di Padova, Italy.
 • ICNN2, Barcelona

Investigadors participants a imans moleculars

 • Prof. Juan Bartolomé
 • Dr. Fernando Bartolomé
 • Dr. Ana Arauzo
 • Dr. Javier Luzón
 • Dr. Rafael Cases
 • Dr. Laura Badía
 • Dr. Jorge Lobo
 • Dr. Luis Miguel García
 • Dr. Julia Herrero
 • Dr. Silvia Melnic