Descripció de la recerca en Smart Grid

L'objectiu d'aquesta línia Reseach és desenvolupar i implementar un sistema experimental d'una xarxa intel·ligent. La posada en marxa permetrà als estudiants experimentar el paper d'Electrònica de Potència, Enginyeria Elèctrica i Tecnologies de la Informació dins del concepte de xarxa intel·ligent. La xarxa intel·ligent constarà de diverses unitats de generació i emmagatzematge distribuïts, càrregues controlables i la xarxa de baixa tensió de distribució. El treball desenvolupat fins al moment està centrat en les unitats de generació distribuïda.

 

Projectes vigents 

 

  • “Gestión y Control de Microredes de corriente alterna e interconexión con buses de continua en microredes híbridas”, ENE2015-64087-C2-1-R

 

Investigador EUSS

 

Dr. Àngel Borrell Sanz

Dr. Carlos Ortega García

Sr. Jorge Carlos Pellitero Rodríguez

 

 

Publicacions destacades de la línia d'Smart Grids

  • A. Borrell, M. Castilla, J. Miret, J. Matas and L. G. de Vicuna, "Simple Low-Cost Hysteretic Controller for Multiphase Synchronous Buck Converters," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, no. 6, pp. 2355-2365, June 2011.
  • A. Borrell, M. Castilla, J. Miret, J. Matas and L. García de Vicuña, "Control Design for Multiphase Synchronous Buck Converters Based on Exact Constant Resistive Output Impedance," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 11, pp. 4920-4929, Nov. 2013.
  • A. Camacho, M. Castilla, J. Miret, A. Borrell and L. G. de Vicuña, "Active and Reactive Power Strategies With Peak Current Limitation for Distributed Generation Inverters During Unbalanced Grid Faults," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 62, no. 3, pp. 1515-1525, March 2015.
  • M. Castilla, J. Miret, J. Matas, A. Borrell and L. García de Vicuña, "Direct Rotor Current-Mode Control Improves the Transient Response of Doubly Fed Induction Generator-Based Wind Turbines," in IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 25, no. 3, pp. 722-731, Sept. 2010.
  • A. Camacho, M. Castilla, J. Miret, R. Guzman and A. Borrell, "Reactive Power Control for Distributed Generation Power Plants to Comply With Voltage Limits During Grid Faults," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 11, pp. 6224-6234, Nov. 2014.

Col·laboracions de la línea d'Smart Grids

Col·laboració principal

 

  • Universitat Politècnica de Catalunya. UPC