Share

La normativa

 

La convivència entre totes les persones que formem part de la comunitat universitària de l'EUSS és fonamental per garantir un ambient propici per a l'estudi i el creixement personal.

 

És per això que els i les estudiants que s'han matriculat en alguna de les titulacions de grau o de màster de l'EUSS han de complir les normatives i reglaments emesos per l'EUSS i per la UAB, així com totes les disposicions legals establertes per les institucions de govern (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Govern d'Espanya i Unió Europea).

La normativa

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.