Òrgans de govern i participació

Els òrgans de govern i de participació constitueixen la forma en què els diferents col·lectius de la comunitat universitària de l'EUSS participen del govern de la institució, segons les potestats que els atorguen els estatuts del patronat i el reglament de règim intern de l'EUSS.

 

 

Share

Òrgans de govern i participació

Els òrgans de govern i de participació constitueixen la forma en què els diferents col·lectius de la comunitat universitària de l'EUSS participen del govern de la Institució, segons la potestat que els atorguen els estatuts del patronat i el reglament de règim intern de l'EUSS.

Òrgans de govern i de participació

Claustre (CL)
Ignasi Florensa Ferrando Mesa del claustre. Director
Marta Mata Burgarolas Mesa del claustre. Secretària
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Keivan Amirbagheri - Professor
Arash Arjomandi Rad Professor
Roberto Arjones Rodríguez Professor
Francesc Arrando Comas Professor
Jorge Bachs Ferrer Professor
Miguel Ángel Barbero Barrios Professor
Elena Bartolomé Porcar Professora
Juan Batlló Ferrer Professor
Salvador Bernadàs Tel Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Laura Calvet Liñan Professora
Gemma Coma Brovia Presidenta de la CAEUSS
Núria Comas Farnés Professora
August-Francesc Corrons Giménez Professor
Maria Montserrat Cortina Puig Professora
Javier Cruz Clavijo Professor
Jordi Cruz Sanchez Professor
Jose Javier Cuadra Planter Professor
David Del Campo Sud Professor
Ulises Diego Ayala Professor
Joan Carles Fernández Llibre Professor
Raul Fernández Roman Professor
Agustí Fontquerni Gorchs Professor
Iria Fraga Rivas Professora
Pablo Galilea Nerín Professor
José Víctor Gallardo Espinal Professor
Xavier Gallardo Rodríguez Professor
Ricardo Gámez Rodríguez Professor
Alejandro García Alférez Professor
Eduardo Gómez Martínez Professor
César Latorre Castillo Professor
Miquel Llabrés Florit Professor
Isaac Llopis Fusté Professor
Jaime López Marco Professor
Roque López Paricio Professor
Carlos Luque Corredera Professor
Kristina Markulin - Professora
Víctor Martínez Junza Professor
Andreu Moreno Vendrell Professor
Lucas Augusto Murias Mazaira Professor
Silvia Nacenta Esquirol Representant del PAS
Carlos Ortega García Professor
Elena Pallarès López Mesa del Claustre. Professora
Jessica París Paricio Professora
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Professor
Antonio Pérez Navarro Professor
Jesús Rico Flor Professor
Carlos Rubio García Professor
José María Ruiz Torrejón Professor
Rodolfo Sánchez Briz Professor
Ignacio Santín López Professor
Llorenç Servera Serapio Professor
Pablo Sevilla Sánchez Professor
Olga Vendrell Balcells Mesa del Claustre. PAS
Joan Yebras Cañellas Professor
Consell mixt (CM)
Orlando González González President del CM
Marta Mata Burgarolas Secretària Acadèmica de l'EUSS
Manuela Alcaraz Esquinas Administradora
Keivan Amirbagheri - Representant del PDI
Ian Blanes Garcia Delegat de la UAB. Director de l'Escola d'Enginyeria
Jordi Bonache Albacete Delegat de la UAB. Professor de la UAB
Xavier Brines Socies Director de Salesians de Sarrià
Ignasi Florensa Ferrando Director de l'EUSS
Natalia Jimenez Moreno Presidenta de la CAEUSS
Víctor Martínez Junza Cap d'estudis de l'EUSS
Dolors Isabel Rexachs del Rosario Delegada de la UAB. Professora de la UAB
Olga Vendrell Balcells Delegada del Patronat de la Fundació Rinaldi
Equip directiu (ED)
Ignasi Florensa Ferrando President. Director
Marta Mata Burgarolas Secretària acadèmica
Manuela Alcaraz Esquinas Administradora
Maria Montserrat Cortina Puig Coordinadora de l'Àrea de l'Estudiant
Jaime López Marco Coordinador de l'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent
Víctor Martínez Junza Cap d'estudis
Comissió acadèmica i de Qualitat (CAQ)
Víctor Martínez Junza President. Cap d'estudis
Olga Vendrell Balcells Responsable de Qualitat
Marta Mata Burgarolas Secretària. Secretària acadèmica
Miquel Àngel Amer Boixareu Cap del Departament d'Electrònica
Keivan Amirbagheri - Cap del departament d'Organització Industrial
Àngel Borrell Sanz Cap del Departament de Màsters
Maria Montserrat Cortina Puig Coordinadora de l'Àrea de l'Estudiant
Iria Fraga Rivas Cap del Departament de Formació Bàsica
José Víctor Gallardo Espinal Cap del Departament d'Electricitat
Natalia Jimenez Moreno Presidenta de la Comissió d'Alumnes
Jaime López Marco Coordinador de l'Àrea Universitat-Empresa i Innvoació Docent
Carlos Ortega García Cap del Departament de Projectes
Elena Pallarès López Coordinadora de titulació
Pablo Sevilla Sánchez Cap del Departament de Mecànica
Comissió d'ajuda escolar (CAE)
Miquel Tallada Banal Representant del Patronat de la Fundació
Marta Mata Burgarolas Secretària Acadèmica
Gemma Coma Brovia Presidenta de la CAEUSS
Ignasi Florensa Ferrando Director
Víctor Martínez Junza Cap d'estudis
Comissió d'alumnes (CAEUSS)
Natalia Jimenez Moreno Presidenta
Roger Codina Soley Secretari
Joan Muñoz Vidueira Tresorer
Comissió de biblioteca (CB)
Ignasi Florensa Ferrando President. Director
Montserrat Déu Prats Secretària. Bibliotecària
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Gemma Coma Brovia Presidenta de la CAEUSS
Víctor Martínez Junza Cap d'estudis
Comissió de dinamització associativa i social (DAS)
Ignasi Florensa Ferrando Director
Rafa Gasol Llorens Delegat Pastoral Inspectorial
Comissió de disciplina (CD)
Ignasi Florensa Ferrando President. Director
Víctor Martínez Junza Secretari. Cap d'estudis
Marc-Francis Griffin Mayor President de la CAEUSS
Carlos Ortega García Professor membre del Consell Mixt
Comissió de disciplina informàtica (CDI)
Ignasi Florensa Ferrando President. Director
Olga Vendrell Balcells Secretària. PAS
Joan Carles Fernández Llibre Professor
Natalia Jimenez Moreno Presidenta de la CAEUSS
César Latorre Castillo Cap del departament de tecnologies de la informació i les comunicacions
Comissió de la informació, imatge i comunicacions (CIIC)
Marta Jové Company Cap del servei de promoció i comunicació
César Latorre Castillo Secretari. Cap del departament de tecnologies de la informació i les comunicacions
Montserrat Déu Prats Representant del servei de biblioteca
Ignasi Florensa Ferrando Director
José Víctor Gallardo Espinal Cap del departament d'electricitat
Víctor Martínez Junza Cap d'estudis
Silvia Nacenta Esquirol SOIP
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Responsable Alumni
Yolanda Riera Gironza Representant de gestió acadèmica
Leonie Schmiedeberg Spenst Presidenta de la CAEUSS
Comissió de projectes (CPFC)
Carlos Ortega García Cap del Departament de Projectes
Miquel Àngel Amer Boixareu Representant del departament d'electrònica
Keivan Amirbagheri - Representant del departament d'organització industrial
Àngel Borrell Sanz Representant de la Comissió del Màster
Víctor Martínez Junza Representant del departament de formació bàsica
Llorenç Servera Serapio Representant del departament d'electricitat
Pablo Sevilla Sánchez Representant del departament de mecànica
Comissió de titulació de Mecànica (CTGME)
Francesc Arrando Comas Professor
Elena Bartolomé Porcar Professora
Ulises Diego Ayala Professor
Ignasi Florensa Ferrando Professor
Ricardo Gámez Rodríguez Professor
Alejandro García Alférez Professor
Marta Mata Burgarolas Professora
Elena Pallarès López Professora
José María Ruiz Torrejón Professor
Pablo Sevilla Sánchez Cap del departament
Joan Yebras Cañellas Professor
Comissió de titulació del Màster (CTMDEI)
Xavier Gallardo Rodríguez Coordinador del Màster
Andreu Moreno Vendrell Professor
Comissió de titulació d'Electricitat (CTGEL)
José Víctor Gallardo Espinal Cap del departament
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Carlos Ortega García Professor
Carlos Rubio García Professor
Comissió de titulació d'Electrònica Industrial i Automàtica (CTGEI)
Miquel Àngel Amer Boixareu Cap del departament
Salvador Bernadàs Tel Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Agustí Fontquerni Gorchs Professor
Andreu Moreno Vendrell Professor
Carlos Ortega García Professor
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Professor
Carlos Rubio García Professor
Comissió de titulació d'Organització Industrial (CTGOI)
Keivan Amirbagheri - Professor
Arash Arjomandi Rad Professor
Roberto Arjones Rodríguez Professor
Jorge Bachs Ferrer Professor
Juan Batlló Ferrer Professor
August-Francesc Corrons Giménez Professor
Xavier Gallardo Rodríguez Professor
Jessica París Paricio Professora
Rodolfo Sánchez Briz Professor
Comissió d'igualtat (CI)
Olga Vendrell Balcells Membre del PAS
Montserrat Déu Prats Membre del PAS
Keivan Amirbagheri - Membre del PDI
Helena Boltes Botella Estudiant
Ignasi Florensa Ferrando Representant de l'Equip directiu
Carlos Ortega García Membre del PDI + membre del Comitè d'empresa
Comissió interna de prevenció (CIP)
Ignasi Florensa Ferrando President. Director
Miquel Àngel Amer Boixareu Representant del professors