Òrgans de govern i participació

Els òrgans de govern i de participació constitueixen la forma en què els diferents col·lectius de la comunitat universitària de l'EUSS participen del govern de la institució, segons les potestats que els atorguen els estatuts del patronat i el reglament de règim intern de l'EUSS.

 

 

Share

Òrgans de govern i participació

Els òrgans de govern i de participació constitueixen la forma en què els diferents col·lectius de la comunitat universitària de l'EUSS participen del govern de la Institució, segons la potestat que els atorguen els estatuts del patronat i el reglament de règim intern de l'EUSS.

Òrgans de govern i de participació

Claustre (CL)
Andreu Moreno Vendrell Mesa del claustre. Director
Marta Mata Burgarolas Mesa del claustre. Secretària
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Keivan Amirbagheri - Professor
Arash Arjomandi Rad Professor
Roberto Arjones Rodríguez Professor
Francesc Arrando Comas Professor
Jorge Bachs Ferrer Professor
Miguel Ángel Barbero Barrios Professor
Elena Bartolomé Porcar Professora
Juan Batlló Ferrer Professor
Salvador Bernadàs Tel Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Laura Calvet Liñan Professora
Gemma Coma Brovia Presidenta de la CAEUSS
Núria Comas Farnés Professora
August-Francesc Corrons Giménez Professor
Maria Montserrat Cortina Puig Professora
Javier Cruz Clavijo Professor
Jordi Cruz Sanchez Professor
Jose Javier Cuadra Planter Professor
David Del Campo Sud Professor
Ulises Diego Ayala Professor
Joan Carles Fernández Llibre Professor
Raul Fernández Roman Professor
Ignasi Florensa Ferrando Professor
Agustí Fontquerni Gorchs Professor
Iria Fraga Rivas Professora
Pablo Galilea Nerín Professor
José Víctor Gallardo Espinal Professor
Xavier Gallardo Rodríguez Professor
Ricardo Gámez Rodríguez Professor
Alejandro García Alférez Professor
Eduardo Gómez Martínez Professor
César Latorre Castillo Professor
Miquel Llabrés Florit Professor
Isaac Llopis Fusté Professor
Jaime López Marco Professor
Roque López Paricio Professor
Carlos Luque Corredera Professor
Kristina Markulin - Professora
Víctor Martínez Junza Professor
Lucas Augusto Murias Mazaira Professor
Silvia Nacenta Esquirol Representant del PAS
Carlos Ortega García Professor
Elena Pallarès López Mesa del Claustre. Professora
Jessica París Paricio Professora
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Professor
Antonio Pérez Navarro Professor
Jesús Rico Flor Professor
Carlos Rubio García Professor
José María Ruiz Torrejón Professor
Rodolfo Sánchez Briz Professor
Ignacio Santín López Professor
Llorenç Servera Serapio Professor
Pablo Sevilla Sánchez Professor
Olga Vendrell Balcells Mesa del Claustre. PAS
Joan Yebras Cañellas Professor
Consell mixt (CM)
Orlando González González President del CM
Marta Mata Burgarolas Secretària Acadèmica de l'EUSS
José Abascal Vicente Director de Salesians de Sarrià
Manuela Alcaraz Esquinas Administradora
Josep Fontana Solé Delegat del Patronat de la Fundació Rinaldi
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis de l'EUSS
Andreu Moreno Vendrell Director de l'EUSS
Elena Pallarès López Representant del PDI
Dolors Isabel Rexachs del Rosario Delegada de la UAB. Professora de la UAB
Ramon Rovira Soliva President de la CAEUSS
Jordi Suñé Tarruella Delegat de la UAB. Coordinador d'estudis d'Enginyeria Electrònica
Ramon Vilanova Arbós Delegat de la UAB. Director de l'Escola d'Enginyeria
Equip directiu (ED)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Marta Mata Burgarolas Secretària acadèmica
Manuela Alcaraz Esquinas Administradora
Ignasi Florensa Ferrando Professor. Coordinador de l'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis
Comissió acadèmica i de Qualitat (CAQ)
José Víctor Gallardo Espinal President. Cap d'estudis i cap del Departament d'Electricitat
Olga Vendrell Balcells Responsable de Qualitat
Marta Mata Burgarolas Secretària. Secretària acadèmica
Miquel Àngel Amer Boixareu Cap del Departament d'Electrònica
Keivan Amirbagheri - Cap del departament d'Organització Industrial
Àngel Borrell Sanz Cap del Departament de Màsters
Ignasi Florensa Ferrando Coordinador de l'Àrea Universitat-Empresa
Iria Fraga Rivas Cap del Departament de l'Estudiant
Víctor Martínez Junza Cap del Departament de Formació Bàsica
Carlos Ortega García Cap del Departament de Projectes
Ramon Rovira Soliva Representant dels i les estudiants
Pablo Sevilla Sánchez Cap del Departament de Mecànica
Comissió d'ajuda escolar (CAE)
Miquel Tallada Banal Representant del Patronat de la Fundació
Marta Mata Burgarolas Secretària Acadèmica
Gemma Coma Brovia Presidenta de la CAEUSS
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis
Andreu Moreno Vendrell Director
Comissió d'alumnes (CAEUSS)
Gemma Coma Brovia Presidenta
Alejandro Domingues Afonso Secretari
Javier Abad Cepeda Vocal
Àlex Ayala Gobern Vocal
Àlex Bernades David Tresorer
Carla Gallemi Laguillo Vocal
Sergi Lopez Cabeza Vocal
Iker Moreno Grau Vocal
Alejandro Rengel Sobreviela Vocal
Jordi Ródenas Márquez Vocal
Comissió de biblioteca (CB)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Montserrat Déu Prats Secretària. Bibliotecària
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Gemma Coma Brovia Presidenta de la CAEUSS
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis
Comissió de dinamització associativa i social (DAS)
Rafa Gasol Llorens Delegat Pastoral Inspectorial
Andreu Moreno Vendrell Director
Comissió de disciplina (CD)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
José Víctor Gallardo Espinal Secretari. Cap d'estudis
Marc-Francis Griffin Mayor President de la CAEUSS
Carlos Ortega García Professor membre del Consell Mixt
Comissió de disciplina informàtica (CDI)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Olga Vendrell Balcells Secretària. PAS
Joan Carles Fernández Llibre Professor
César Latorre Castillo Cap del departament de tecnologies de la informació i les comunicacions
Leonie Schmiedeberg Spenst Presidenta de la CAEUSS
Comissió de la informació, imatge i comunicacions (CIIC)
Marta Jové Company Cap del servei de promoció i comunicació
César Latorre Castillo Secretari. Cap del departament de tecnologies de la informació i les comunicacions
Montserrat Déu Prats Representant del servei de biblioteca
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis / cap del departament d'electricitat
Andreu Moreno Vendrell Director
Silvia Nacenta Esquirol SOIP
Yolanda Riera Gironza Representant de gestió acadèmica
Leonie Schmiedeberg Spenst Presidenta de la CAEUSS
Joan Yebras Cañellas Responsable Alumni
Comissió de projectes (CPFC)
Carlos Ortega García Cap del Departament de Projectes
Miquel Àngel Amer Boixareu Representant del departament d'electrònica
Keivan Amirbagheri - Representant del departament d'organització industrial
Àngel Borrell Sanz Representant de la Comissió del Màster
Víctor Martínez Junza Representant del departament de formació bàsica
Llorenç Servera Serapio Representant del departament d'electricitat
Pablo Sevilla Sánchez Representant del departament de mecànica
Comissió de titulació de Mecànica (CTGME)
Francesc Arrando Comas Professor
Elena Bartolomé Porcar Professora
Ulises Diego Ayala Professor
Ignasi Florensa Ferrando Professor
Ricardo Gámez Rodríguez Professor
Alejandro García Alférez Professor
Marta Mata Burgarolas Professora
Elena Pallarès López Professora
José María Ruiz Torrejón Professor
Pablo Sevilla Sánchez Cap del departament
Joan Yebras Cañellas Professor
Comissió de titulació del Màster (CTMDEI)
Xavier Gallardo Rodríguez Coordinador del Màster
Andreu Moreno Vendrell Professor
Comissió de titulació d'Electricitat (CTGEL)
José Víctor Gallardo Espinal Cap del departament
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Carlos Ortega García Professor
Carlos Rubio García Professor
Comissió de titulació d'Electrònica Industrial i Automàtica (CTGEI)
Miquel Àngel Amer Boixareu Cap del departament
Salvador Bernadàs Tel Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Agustí Fontquerni Gorchs Professor
Andreu Moreno Vendrell Professor
Carlos Ortega García Professor
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Professor
Carlos Rubio García Professor
Comissió de titulació d'Organització Industrial (CTGOI)
Keivan Amirbagheri - Professor
Arash Arjomandi Rad Professor
Roberto Arjones Rodríguez Professor
Jorge Bachs Ferrer Professor
Juan Batlló Ferrer Professor
August-Francesc Corrons Giménez Professor
Xavier Gallardo Rodríguez Professor
Jessica París Paricio Professora
Rodolfo Sánchez Briz Professor
Comissió d'igualtat (CI)
Olga Vendrell Balcells Membre del PAS
Andreu Moreno Vendrell Membre de l'Equip directiu
Marta Buyreu Jorba Estudiant
Carlos Ortega García Membre del PDI + membre del Comitè d'empresa
Ramon Rovira Soliva Representant de la CAEUSS
Comissió interna de prevenció (CIP)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Miquel Àngel Amer Boixareu Representant del professors