Share

Xarxes socials

Comunitat docent i d'administració

Personal de l'EUSS

Professorat

Professor Assignatures
Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu
Doctor Enginyer Industrial especialitat Química
Electrònica del Vehicle
Electrònica Digital i Microprocessadors
Instrumentació Electrònica
Projecte d'Enginyeria Electrònica I
Projecte d'Enginyeria Electrònica II
Química
Dr. Keivan Amirbagheri -
Doctor en Empresa
Control Estadístic del Producte i del Procés
Direcció tàctica de les operacions
Investigació d'Operacions
Mètodes de Producció
Mètodes quantitatius avançats per a la gestió
Mètodes Quantitatius per a la Gestió
Dr. Arash Arjomandi Rad
Doctor en Humanitats
Ètica Professional
Dr. Roberto Arjones Rodríguez
Doctor in Business Administration and Management
Control Estadístic del Producte i del Procés
Direcció tàctica de les operacions
Gestió de qualitat, seguretat i mediambient
Gestió i tècniques de manteniment
Investigació d'Operacions
Mètodes de Producció
Mètodes quantitatius avançats per a la gestió
Mètodes Quantitatius per a la Gestió
Projectes d'Enginyeria en Organització Industrial
Dr. Francesc Arrando Comas
Doctor en Ciències Físiques especialitat Física Aplicada
Energia Eòlica i Biomassa
Energia Hidràulica, Geotèrmica i Mareomotriu
Energia Solar
Enginyeria Fluidotèrmica
Enginyeria Mediambiental
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Dr. Jorge Bachs Ferrer
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials
Direcció d'Empreses
Sistemes d'informació per a la direcció
Tècniques de direcció d'empreses
Dra. Elena Bartolomé Porcar
Doctora en Ciències físiques
Resistència de Materials
Teoria de Màquines i Mecanismes
Juan Batlló Ferrer
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciat en Dret
Empresa
Sistemes de Producció Industrial
Salvador Bernadàs Tel
Enginyer en Electrònica
Anàlisi i disseny de sistemes en temps real
Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
Projecte d'Enginyeria Electrònica I
Sistemes Electrònics
Tecnologia Electrònica
Tractament digital del senyal
Dr. Àngel Borrell Sanz
Doctor en Enginyeria Electrònica
Automatismes i Mètodes de Control Industrial
Electrònica de Potència
Electrotècnia
Energia Eòlica i Biomassa
Generació Distribuïda
Màquines Elèctriques
Dra. Laura Calvet Liñan
Doctora en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Càlcul
Matemàtiques
Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
Núria Comas Farnés
Enginyera en Informàtica
Informàtica
Dr. August-Francesc Corrons Giménez
Doctor en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional
Dra. Maria Montserrat Cortina Puig
Doctora en Química
Física
Química
Javier Cruz Clavijo
Graduat en Enginyeria Electrònica industrial i automàtica
Graduat en Enginyeria Mecànica
Automatització de processos industrials
Automatització industrial
Comunicacions industrials
Sistemes robotitzats
Dr. Jordi Cruz Sanchez
Doctor en Química
Enginyeria Mediambiental
Física
Química
Dr. Ulises Diego Ayala
Doctor of Philosophy
Disseny mecànic
Expressió Gràfica
Projectes d'Enginyeria d'Automoció
Tecnologia Mecànica
Teoria de Màquines i Mecanismes
Joan Carles Fernández Llibre
Màster Oficial en Educació i TIC
Informàtica
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Raul Fernández Roman
Enginyer tècnic Industrial
Ciència i Tecnologia de Materials
Dr. Ignasi Florensa Ferrando
Doctor en Competivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat
Cicle de vida
Elasticitat
Enginyeria Mediambiental
Mecànica dels medis continus
Teoria d'estructures i construccions industrials
Agustí Fontquerni Gorchs
Enginyer Industrial
Anàlisi i disseny de sistemes en temps real
Informàtica Industrial i Comunicacions
Projecte d'Enginyeria Electrònica II
Dra. Iria Fraga Rivas
Doctora en Física especialitat Física Aplicada
Càlcul
Física
Santiago Fuentes Torres
Enginyer tècnic de Telecomunicació especialitat en Sistemes de Telecomunicació
Informàtica
Pablo Galilea Nerín
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
Marketing industrial
José Víctor Gallardo Espinal
Màster propi en Energies Renovables i Eficiència Energètica ISO 50001
Eficiència Energètica
Generació Elèctrica
Mercat de l'Energia i Gestió Energètica
Projectes d'Enginyeria
Dr. Xavier Gallardo Rodríguez
Doctor en Projectes d'innovació tecnològica en l'enginyeria de producte i procés
Empresa
Gestió de la innovació
Política tecnològica i de la innovació
Ricardo Gámez Rodríguez
Enginyer en Materials
Disseny de màquines i mecanismes
Subsistemes Mecànics del Vehicle
Tecnologia Mecànica
Alejandro García Alférez
Graduat en Enginyeria Mecànica
Enginyeria del mecanitzat
Tecnologies de fabricació integrades informàticament (CAM)
Eduardo Gómez Martínez
Enginyer tècnic Industrial
Ampliació d'expressió gràfica
Ciència i Tecnologia de Materials
César Latorre Castillo
Llicenciat en Informàtica
Informàtica
Sistemes d'informació per a la direcció
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Dr. Miquel Llabrés Florit
Doctor en Ciències especialitat Matemàtiques
Càlcul
Estadística
Matemàtiques
Dr. Jaime López Marco
Doctor en Ciencias del Mar especialitat Enginyeria hidràulica, marítima i ambiental
Física
Física Elèctrica
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Projectes d'Enginyeria Mecànica
Dr. Carlos Luque Corredera
Doctor en Química Orgància Experimental i Industrial
Emmagatzematge d'Energia Elèctrica
Matemàtiques
Oficina Tècnica i Gestió de Projectes
Química
Dr. Víctor Martínez Junza
Doctor en Química Orgànica i Bioquímica especialitat Química i Enginyeria Química
Ciència i Tecnologia de Materials
Matemàtiques
Dra. Marta Mata Burgarolas
Doctora en Ciències de Materials
Elasticitat
Enginyeria assistida per computador (CAE)
Enginyeria de processos de fabricació
Mecànica dels medis continus
Processos de Fabricació
Selecció de materials
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Doctor en Telecomunicació
Electrònica del Vehicle
Empresa
Informàtica Industrial i Comunicacions
Organització d'Empreses
Projecte d'Enginyeria Electrònica II
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Lucas Augusto Murias Mazaira
Graduat en Organització Industrial especialitat Menció en Empresa
Direcció de projectes
Dr. Carlos Ortega García
Doctor en Enginyeria Electrònica especialitat Enginyeria electrònica
Aplicacions de l'electrònica industrial
Electrònica de Potència
Motors Elèctrics i Electrònica de Potència
Tecnologia Elèctrica i Electrònica
Dra. Elena Pallarès López
Doctora en Ciències del Mar
Aerodinàmica del Vehicle
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Resistència de Materials
Teoria de Màquines i Mecanismes
Dra. Jessica París Paricio
Doctora en Humanitats i Ciències Socials
Comptabilitat financera i analítica
Economia
Empresa
Enginyeria Econòmica i Financera
Macroeconomia
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez
Enginyer en Telecomunicació
Automatismes i Mètodes de Control Industrial
Física Elèctrica
Regulació Automàtica
Sistemes de Regulació Automàtica
Teoria de Circuits
Dr. Antonio Pérez Navarro
Doctor en Ciències Físiques
Física
Física Elèctrica
Dr. Jesús Rico Flor
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses
Gestió de canvi i de l'equip humà
Projectes d'Enginyeria en Organització Industrial
Dr. Carlos Rubio García
Doctor en Ciències Físiques especialitat Física Industrial
Antropologia
Veritat, Bondat i Bellesa
Dr. José María Ruiz Torrejón
Doctor en Ciències Físiques especialitat Física i Tecnologia de Materials
Disseny d'instal·lacions hidràuliques i climatització
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Instal·lacions en edificis
Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
Màquines i Motors Tèrmics
Motors Tèrmics i Híbrids
Rodolfo Sánchez Briz
Graduat en Enginyeria en Organització Industrial especialitat Empresa
Enginyeria de producte i de procés
Dr. Ignacio Santín López
Doctor en Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Automatismes i Mètodes de Control Industrial
Enginyeria Mediambiental
Física Elèctrica
Dr. Llorenç Servera Serapio
Doctor en Físiques especialitat Nanociències
Automatització de Processos Industrials
Automatització Industrial
Domòtica
Edificis Intel·ligents
Emmagatzematge d'Energia Elèctrica
Internet de les Coses en Sistemes d'Energia
Microenergies i Harvesting
Robòtica avançada
Dr. Pablo Sevilla Sánchez
Doctor en Mecànica especialitat Ciències dels Materials
Dinàmica i Vibracions
Enginyeria de processos de fabricació
Mètodes avançats de producció mecànica
Processos de Fabricació
Resistència de Materials
Teoria de Màquines i Mecanismes
Joan Yebras Cañellas
Llicenciat en Comunicació audiovisual
Ampliació d'Expressió Gràfica
Empresa
Expressió Gràfica
Organització d'Empreses

Personal d'administració i serveis

PAS Serveis
Manuela Alcaraz Esquinas Administració
Maria Montserrat Cortina Puig Servei de relacions internacionals
Marta del Río Fontanals Servei de biblioteca
Montserrat Déu Prats Servei de biblioteca
Joan Carles Fernández Llibre Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Pilar Guzman Camprovin Servei de Gestió acadèmica
Lluís Jiménez Villarroya Servei de publicacions
Servei de recepció
Servei intern de manteniment
Marta Jové Company Servei intern de promoció i comunicació
César Latorre Castillo Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Maria Jesús Monleón Moreno Servei de comptabilitat
Silvia Nacenta Esquirol Servei d'orientació i inserció professional
David Poyatos Jiménez Servei de recepció
Servei intern de qualitat
Yolanda Riera Gironza Servei de Gestió acadèmica
María del Carmen Usero Martínez Servei de recepció
Olga Vendrell Balcells Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Servei intern de qualitat

Professors i professores d'altres institucions

Professor Institució
James Byrne - British Council
José Miguel Marco Alonso British Council
Francesc Xavier Sauquet Salud CIC IDIOMES