Share

Xarxes socials

Comunitat docent i d'administració

Personal de l'EUSS

Professorat

Professor Assignatures
Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu
Doctor Enginyer Industrial especialitat Química
Electrònica digital i microprocessadors
Instrumentació electrònica
Química
Tecnologia Elèctrica i Electrònica
Dr. Keivan Amirbagheri -
Doctor en Empresa
Direcció estratègica de les operacions
Direcció tàctica de les operacions
Mètodes de Producció
Mètodes quantitatius avançats per a la gestió
Mètodes quantitatius per a la gestió
Juan Ariza Jiménez
Enginyer tècnic en Electricitat
Peritatges industrials
Dr. Arash Arjomandi Rad
Doctor en Humanitats
Ètica professional
Dr. Roberto Arjones Rodríguez
Doctor in Business Administration and Management
Direcció estratègica de les operacions
Direcció estratègica d'empreses
Direcció tàctica de les operacions
Gestió de qualitat, seguretat i mediambient
Gestió i tècniques de manteniment
Mètodes de Producció
Mètodes quantitatius per a la gestió
Dr. Francesc Arrando Comas
Doctor en Ciències Físiques especialitat Física Aplicada
Energia Eòlica i Biomassa
Energia Solar
Enginyeria fluidotèrmica
Enginyeria mediambiental
Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Instal·lacions d'energies renovables
Dr. Jorge Bachs Ferrer
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials
Sistemes d'informació per a la direcció
Tècniques de direcció d'empreses
Francisco Balleste Estrada
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials especialitat Economia de l'empresa
Antropologia
Dra. Elena Bartolomé Porcar
Doctora en Ciències físiques
Ciència i tecnologia de materials
Resistència de materials
Teoria de màquines i mecanismes
Juan Batlló Ferrer
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciat en Dret
Empresa
Sistemes de producció industrial
Salvador Bernadàs Tel
Enginyer en Electrònica
Anàlisi i disseny de sistemes en temps real
Oficina tècnica i gestió de projectes
Sistemes electrònics
Tecnologia electrònica
Tractament digital del senyal
Dr. Àngel Borrell Sanz
Doctor en Enginyeria Electrònica
Automatismes i mètodes de control industrial
Electrònica de potència
Electrotècnia - Màquines elèctriques
Energia Eòlica i Biomassa
Màquines elèctriques
Francisco Javier Brines Socies
Llicenciat en Filosofia i Lletres especialitat Filosofia i ciències de l'educació
Dra. Laura Calvet Liñan
Doctora en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Càlcul
Càlcul bàsic
Matemàtiques
Oficina tècnica i gestió de projectes
Núria Comas Farnés
Enginyera en Informàtica
Informàtica
Dr. August Corrons Giménez
Doctor en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional
Control de qualitat
Gestió de qualitat, seguretat i mediambient
Localització i disseny de plantes industrials
Peritatges industrials
Dra. Maria Montserrat Cortina Puig
Doctora en Química
Càlcul bàsic
Física
Química
Javier Cruz Clavijo
Graduat en Enginyeria Electrònica industrial i automàtica
Graduat en Enginyeria Mecànica
Ampliació d'automàtica
Automatització de processos industrials
Automatització industrial
Comunicacions industrials
Sistemes robotitzats
Dr. Jordi Cruz Sanchez
Doctor en Química
Enginyeria mediambiental
Física
Química
Jose Javier Cuadra Planter
Màster Oficial en Màster en Direcció d'Empreses Industrials especialitat Direcció d'Empreses Industrials
Centres de transformació
Dr. Ulises Diego Ayala
Doctor of Philosophy
Ampliació d'expressió gràfica
Disseny de màquines i mecanismes
Disseny mecànic
Expressió gràfica
Tecnologia mecànica
Teoria de màquines i mecanismes
Joan Carles Fernández Llibre
Màster Oficial en Educació i TIC
Aplicacions industrials de les TIC
Informàtica
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Raul Fernández Roman
Enginyer tècnic Industrial
Ciència i tecnologia de materials
Dr. Ignasi Florensa Ferrando
Doctor en Competivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat
Cicle de vida
Enginyeria mediambiental
Mecànica dels medis continus
Teoria d'estructures i construccions industrials
Agustí Fontquerni Gorchs
Enginyer Industrial
Anàlisi i disseny de sistemes en temps real
Informàtica industrial i comunicacions
Dra. Iria Fraga Rivas
Doctora en Física especialitat Física Aplicada
Càlcul
Física
Santiago Fuentes Torres
Enginyer tècnic de Telecomunicació especialitat en Sistemes de Telecomunicació
Informàtica
Pablo Galilea Nerín
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
Marketing industrial
José Víctor Gallardo Espinal
Màster propi en Energies Renovables i Eficiència Energètica ISO 50001
Eficiència Energètica
Generació Elèctrica
Mercat de l'Energia i Gestió Energètica
Projectes d'Enginyeria
Dr. Xavier Gallardo Rodríguez
Doctor en Projectes d'innovació tecnològica en l'enginyeria de producte i procés
Direcció estratègica d'empreses
Empresa
Gestió de la innovació
Política tecnològica i de la innovació
Ricardo Gámez Rodríguez
Enginyer en Materials
Disseny de màquines i mecanismes
Selecció de materials
Tecnologia mecànica
Alejandro García Alférez
Graduat en Enginyeria Mecànica
Enginyeria del mecanitzat
Tecnologies de fabricació integrades informàticament (CAM)
Eduardo Gómez Martínez
Enginyer tècnic Industrial
Ciència i tecnologia de materials
César Latorre Castillo
Llicenciat en Informàtica
Aplicacions industrials de les TIC
Informàtica
Sistemes d'informació per a la direcció
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Dr. Miquel Llabrés Florit
Doctor en Ciències especialitat Matemàtiques
Càlcul
Estadística
Matemàtiques
Dr. Jaime López Marco
Doctor en Ciencias del Mar especialitat Enginyeria hidràulica, marítima i ambiental
Càlcul bàsic
Enginyeria de processos de fabricació
Enginyeria fluidotèrmica
Física elèctrica
Dr. Carlos Luque Corredera
Doctor en Química Orgància Experimental i Industrial
Càlcul bàsic
Matemàtiques
Oficina tècnica i gestió de projectes
Química
Dr. Víctor Martínez Junza
Doctor en Química Orgànica i Bioquímica especialitat Química i Enginyeria Química
Ciència i tecnologia de materials
Matemàtiques
Dra. Marta Mata Burgarolas
Doctora en Ciències de Materials
Comportament inelàstic de materials
Enginyeria assistida per computador (CAE)
Mecànica dels medis continus
Teoria d'estructures i construccions industrials
Dr. Andreu Moreno Vendrell
Doctor en Telecomunicació
Aplicacions industrials de les TIC
Empresa
Informàtica industrial i comunicacions
Organització d'empreses
Tecnologies de la informació i les comunicacions
Lucas Augusto Murias Mazaira
Graduat en Organització Industrial especialitat Menció en Empresa
Direcció de projectes
Dr. Carlos Ortega García
Doctor en Enginyeria Electrònica especialitat Enginyeria electrònica
Aplicacions de l'electrònica industrial
Electrònica de potència
Física elèctrica
Tecnologia elèctrica i electrònica
Dra. Elena Pallarés López
Doctora en Ciències del Mar
Física
Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Resistència de materials
Teoria de màquines i mecanismes
Dra. Jessica París Paricio
Doctora en Humanitats i Ciències Socials
Comptabilitat financera i analítica
Empresa
Enginyeria econòmica i financera
Macroeconomia
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez
Enginyer en Telecomunicació
Automatismes i mètodes de control industrial
Física elèctrica
Regulació automàtica
Sistemes de Regulació Automàtica
Sistemes Electrònics
Teoria de Circuits
Teoria de circuits i enginyeria elèctrica
Dr. Antonio Pérez Navarro
Doctor en Ciències Físiques
Física
Física elèctrica
Dr. Jesús Rico Flor
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses
Gestió de canvi i de l'equip humà
Dr. Carlos Rubio García
Doctor en Ciències Físiques especialitat Física Industrial
Antropologia
Veritat, bondat i bellesa
Dr. José María Ruiz Torrejón
Doctor en Ciències Físiques especialitat Física i Tecnologia de Materials
Càlcul bàsic
Disseny d'instal·lacions hidràuliques i climatització
Enginyeria fluidotèrmica
Fonaments de l'enginyeria tèrmica i de fluids
Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids
Instal·lacions en edificis
Màquines i motors tèrmics
Rodolfo Sánchez Briz
Graduat en Enginyeria en Organització Industrial especialitat Empresa
Enginyeria de producte i de procés
Dr. Ignacio Santín López
Doctor en Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Automatismes i mètodes de control industrial
Enginyeria mediambiental
Dr. Llorenç Servera Serapio
Doctor en Físiques especialitat Nanociències
Ampliació d'automàtica
Automatismes i mètodes de control industrial
Automatització de processos industrials
Automatització industrial
Domòtica
Internet de les Coses en Sistemes d'Energia
Robòtica avançada
Sistemes robotitzats
Dr. Pablo Sevilla Sánchez
Doctor en Mecànica especialitat Ciències dels Materials
Ciència i tecnologia de materials
Enginyeria de processos de fabricació
Mètodes avançats de producció mecànica
Resistència de materials
Teoria de màquines i mecanismes
Jesús Sols Lucia
Llicenciat en Ciències Exactes especialitat Estadistica i Investigació Operativa
Càlcul
Estadística
Matemàtiques
Joan Yebras Cañellas
Llicenciat en Comunicació audiovisual
Ampliació d'expressió gràfica
Empresa
Expressió gràfica
Organització d'empreses

Personal d'administració i serveis

PAS Serveis
Manuela Alcaraz Esquinas Administració
Maria Montserrat Cortina Puig Servei de relacions internacionals
Marta del Río Fontanals Servei de biblioteca
Montserrat Déu Prats Servei de biblioteca
Joan Carles Fernández Llibre Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
María Jesús Garralaga Blesa Servei de recepció
Lluís Jiménez Villarroya Servei de publicacions
Servei de recepció
Servei intern de manteniment
Marta Jové Company Servei intern de promoció i comunicació
César Latorre Castillo Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Maria Jesús Monleón Moreno Servei de comptabilitat
Servei intern de qualitat
Silvia Nacenta Esquirol Servei d'orientació i inserció professional
David Poyatos Jiménez Servei de recepció
Servei intern de qualitat
Sara Redondo Cortés Servei de Gestió acadèmica
Yolanda Riera Gironza Servei de Gestió acadèmica
Olga Vendrell Balcells Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Servei intern de qualitat

Professors i professores d'altres institucions

Professor Institució
James Byrne - British Council
Pau Giralt Andreva Escola Professional Salesiana de Sarrià
Urs Jonathan Hilger CIC IDIOMES
Francesc Xavier Sauquet Salud CIC IDIOMES