Òrgans de govern i participació

Els òrgans de govern i de participació constituexen la forma en que els diferents col·lectius de la comunitat universitària de l'EUSS participen del govern de la Institució, segons les potestat que els atroguen els estatuts del patronat i el reglament de règim intern de l'EUSS

 

 

Share

Órganos de gobierno y participación

 

Aquí encontrarás los órganos de gobierno y participación de la EUSS junto con los miembros que los componen en la actualidad.

Òrgans de govern i de participació

Claustre (CL)
Andreu Moreno Vendrell Mesa del claustre. Director
Marta Mata Burgarolas Mesa del claustre. Secretària
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Keivan Amirbagheri - Professor
Arash Arjomandi Rad Professor
Roberto Arjones Rodríguez Professor
Francesc Arrando Comas Professor
Jorge Bachs Ferrer Professor
Francisco Balleste Estrada Professor
Elena Bartolomé Porcar Professora
Juan Batlló Ferrer Professor
Salvador Bernadàs Tel Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Francisco Javier Brines Socies Professor
Núria Comas Farnés Professora
August Corrons Giménez Professor
Maria Montserrat Cortina Puig Professora
Javier Cruz Clavijo Professor
Jordi Cruz Sanchez Professor
Jose Javier Cuadra Planter Professor
Ulises Diego Ayala Professor
Cristina Mihaela Enache Zegheru Professora
Joan Carles Fernández Llibre Professor
Raul Fernández Roman Professor
Ignasi Florensa Ferrando Professor
Agustí Fontquerni Gorchs Professor
Iria Fraga Rivas Professora
Pablo Galilea Nerín Professor
José Víctor Gallardo Espinal Professor
Xavier Gallardo Rodríguez Professor
Ricardo Gámez Rodríguez Professor
Alejandro García Alférez Professor
Eduardo Gómez Martínez Professor
Albert Guivernau Molina Professor
César Latorre Castillo Professor
Miquel Llabrés Florit Professor
Carlos Luque Corredera Professor
Víctor Martínez Junza Professor
Lucas Augusto Murias Mazaira Professor
Carlos Ortega García Professor
Elena Pallarés López Mesa del Claustre. Professora
Jessica París Paricio Professora
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Professor
Antonio Pérez Navarro Professor
Sara Redondo Cortés PAS
Jesús Rico Flor Professor
Carlos Rubio García Professor
José María Ruiz Torrejón Professor
Rodolfo Sánchez Briz Professor
Clara Sandino -- Professora
Ignacio Santín López Professor
Llorenç Servera Serapio Professor
Pablo Sevilla Sánchez Professor
Alejandro Sevy Elias Professor
Jesús Sols Lucia Professor
Jesús Suriol Díaz President de la CAEUSS
Olga Vendrell Balcells Mesa del Claustre. PAS
Joan Yebras Cañellas Professor
Consell mixt (CM)
Miquel Tallada Banal President del CM
Marta Mata Burgarolas Secretària Acadèmica de l'EUSS
Manuela Alcaraz Esquinas Administradora
Josep Fontana Solé Delegat del Patronat de la Fundació Rinaldi
Iria Fraga Rivas Representant del PDI
Daniel Franco Puntes Delegat de la UAB. Director de l'Escola d'Enginyeria
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis de l'EUSS
Jordi Latorre Castillo Vicepresident del Patronat de la Fundació Rinaldi
Andreu Moreno Vendrell Director de l'EUSS
Dolors Isabel Rexachs del Rosario Delegada de la UAB. Professora de la UAB
Jordi Suñé Tarruella Delegat de la UAB. Coordinador d'estudis d'Enginyeria Electrònica
Jesús Suriol Díaz President de la CAEUSS
Equip directiu (ED)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Marta Mata Burgarolas Secretària acadèmica
Manuela Alcaraz Esquinas Administradora
Salvador Bernadàs Tel Coordinador de l'Àrea Universitat-Empresa
Francisco Javier Brines Socies Coordinador de l'Àrea Ètico-Social i Pastoral. Coordinador de l'Àrea Ètico-Social i Pastoral
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis
César Latorre Castillo Coordinador de l'Àrea de Sistemes Informàtics i Comunicacions
Comissió acadèmica (CA)
José Víctor Gallardo Espinal President. Cap d'estudis i cap del Departament d'Electricitat
Marta Mata Burgarolas Secretària. Secretària acadèmica
Miquel Àngel Amer Boixareu Cap del Departament d'Electrònica
Salvador Bernadàs Tel Coordinador de l'Àrea Universitat-Empresa
Ignasi Florensa Ferrando Cap del Departament de Mecànica
Iria Fraga Rivas Cap del Departament de l'Estudiant
Marc-Francis Griffin Mayor Representat dels i les estudiants
Alfonso Antonio Hernández Vivanco Cap del Departament d'Organització Industrial
Víctor Martínez Junza Cap del Departament de Formació Bàsica
Carlos Ortega García Cap del Departament de Projectes
Comissió d'ajuda escolar (CAE)
Miquel Tallada Banal Representant del Patronat de la Fundació
Marta Mata Burgarolas Secretària Acadèmica
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis
Marc-Francis Griffin Mayor President de la CAEUSS. President de la CAEUSS
Andreu Moreno Vendrell Director
Comissió d'alumnes (CAEUSS)
Jesús Suriol Díaz President de la CAEUSS
Carles Sarrias Rius Secretari de la CAEUSS
Ariadna García Alonso Vocal
Ignacio Negre Feriche Vocal
Roger Nolis Berenguer Vocal
Marc Ojaos Yagüe Vocal
Enrico Prosperi Oliver Vocal
Carles Ramon Codina Tresorer de la CAEUSS
Rafael Rosende Comellas Vocal
Ramon Rovira Soliva Vocal
Leonie Schmiedeberg Spenst Vocal
Comissió de biblioteca (CB)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Montserrat Déu Prats Secretària. Bibliotecària
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis
Marc-Francis Griffin Mayor President de la CAEUSS
Comissió de dinamització associativa i social (DAS)
Francisco Javier Brines Socies Coordinador de l'Àrea Ètico-Social i Pastoral
Rafa Gasol Llorens Delegat Pastoral Inspectorial
Joan Ramon Molero Yll Representant del Servei de promoció i comunicació
Andreu Moreno Vendrell Director
Comissió de disciplina (CD)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
José Víctor Gallardo Espinal Secretari. Cap d'estudis
Marc-Francis Griffin Mayor President de la CAEUSS
Carlos Ortega García Professor membre del Consell Mixt
Comissió de disciplina informàtica (CDI)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Olga Vendrell Balcells Secretària. PAS
Joan Carles Fernández Llibre Professor
Marc-Francis Griffin Mayor President de la CAEUSS
César Latorre Castillo Coordinador de l'Àrea de Sistemes Informàtics i Comunicacions
Comissió de la informació, imatge i comunicacions (CIIC)
Joan Ramon Molero Yll President. Cap del servei de promoció i comunicació
César Latorre Castillo Secretari. Coordinador de l'àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
Montserrat Déu Prats Representant del servei de biblioteca
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis / cap del departament d'electricitat
Marc-Francis Griffin Mayor President de la CAEUSS
Andreu Moreno Vendrell Director
Silvia Nacenta Esquirol SOIP
Yolanda Riera Gironza Representat de gestió acadèmica
Joan Yebras Cañellas Responsable Alumni
Comissió de projectes (CPFC)
Carlos Ortega García Cap del Departament de Projectes
Miquel Àngel Amer Boixareu Representant del departament d'electrònica
Àngel Borrell Sanz Representant de la Comissió del Màster
Ignasi Florensa Ferrando Representant del departament de mecànica
Alfonso Antonio Hernández Vivanco Representant del departament d'organització industrial
Víctor Martínez Junza Representant del departament de formació bàsica
Llorenç Servera Serapio Representant del departament d'electricitat
Comissió de titulació de Mecànica (CTGME)
Ignasi Florensa Ferrando Cap del departament
Francesc Arrando Comas Professor
Elena Bartolomé Porcar Professora
Arkaitz Fano Ripero Professor
Ricardo Gámez Rodríguez Professor
Alejandro García Alférez Professor
Marta Mata Burgarolas Professora
Elena Pallarés López Professora
José María Ruiz Torrejón Professor
Pablo Sevilla Sánchez Professor
Joan Yebras Cañellas Professor
Comissió de titulació del Màster (CTMDEI)
Xavier Gallardo Rodríguez Coordinador del Màster
Cristina Mihaela Enache Zegheru Professora
Andreu Moreno Vendrell Professor
Comissió de titulació d'Electricitat (CTGEL)
José Víctor Gallardo Espinal Cap del departament
Miquel Àngel Amer Boixareu Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Carlos Ortega García Professor
Carlos Rubio García Professor
Comissió de titulació d'Electrònica Industrial i Automàtica (CTGEI)
Miquel Àngel Amer Boixareu Cap del departament
Salvador Bernadàs Tel Professor
Àngel Borrell Sanz Professor
Agustí Fontquerni Gorchs Professor
Andreu Moreno Vendrell Professor
Carlos Ortega García Professor
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Professor
Carlos Rubio García Professor
Comissió de titulació d'Organització Industrial (CTGOI)
Alfonso Antonio Hernández Vivanco Cap del departament
Arash Arjomandi Rad Professor
Jorge Bachs Ferrer Professor
Francisco Balleste Estrada Professor
Juan Batlló Ferrer Professor
August Corrons Giménez Professor
Cristina Mihaela Enache Zegheru Professora
Xavier Gallardo Rodríguez Professor
Joan Ramon Molero Yll Professor
Rodolfo Sánchez Briz Professor
Alejandro Sevy Elias Professor
Comissió d'igualtat (CI)
Olga Vendrell Balcells Membre del PAS
Andreu Moreno Vendrell Membre de l'Equip directiu
Carlos Ortega García Membre del PDI + membre del Comitè d'empresa
Sara Redondo Cortés Membre del PAS
Comissió interna de prevenció (CIP)
Andreu Moreno Vendrell President. Director
Miquel Àngel Amer Boixareu Representant del professors
Comissió interna de qualitat (CIQ)
Olga Vendrell Balcells Responsable de qualitat
César Latorre Castillo Membre de l'equip directiu
José Víctor Gallardo Espinal Cap d'estudis
María Jesús Garralaga Blesa Representant del PAS
Jorge Carlos Pellitero Rodríguez Representant del PDI
David Poyatos Jiménez Representant del PAS
Jesús Sols Lucia Representant del PDI
Jesús Suriol Díaz President de la CAEUSS