El servei de Biblioteca

Presentació

La Biblioteca de l’EUSS ha estat des de la seva creació el 1994 un centre de suport a l’estudi  dels  alumnes, facilitant-los la cerca i l’accés a la informació pertinent  en cada especialitat. De la mateixa manera que ha estat, i és, un espai d’estudi individual, alhora que un punt de connexió i de recerca d’informació.  Ha ofert un servei d’assessorament i cerca d’informació bibliogràfica,  a tots els membres de la comunitat universitària. S’han ofert cursos de formació als nous usuaris, se’ls ha facilitat les eines per a fer cites bibliogràfiques, etc.  Al llarg d’aquests anys hem evolucionat i oferim serveis en línia on l’usuari no cal que es desplaci a la biblioteca física per tal de reservar documents, ampliar-ne els terminis de devolucions, etc.

Actualment, i adaptant-nos a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la biblioteca continuarà oferint tots aquests serveis, però alhora vol potenciar l’aprenentatge, la recerca i el desenvolupament de nous recursos d’informació que ajudin a formar els alumnes informacionalment. Com?  Facilitant les eines per a consultar bases de dades, avaluar la informació que es recupera, triar el recurs més adequat per a cada necessitat, etc. Sempre amb la voluntat d’ésser una eina estratègica de suport  tant a l’aprenentatge, com a la docència i a la recerca.

 

 

 

 

Share

Finalitat i funcions del servei de biblioteca

La Biblioteca de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià té per finalitat donar suport bibliogràfic i documental a l'ensenyament i a la recerca, posant tots els seus fons a l'abast dels seus usuaris.

Les funcions de la Biblioteca de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià són:

a) Vetllar pels fons que la composen.
b) Processar i difondre els fons bibliogràfics i documentals per tal de cobrir les necessitats informatives dels seus usuaris.
c) Oferir als alumnes del centre el màxim suport informatiu per a la seva formació; ajudar-los a desenvolupar les competències transversals per a formar enginyers; i ajudar a adquirir les habilitats informacionals que es requereixen tant per desenvolupar els estudis com la tasca docent i investigadora.
d) Promoure la difusió del servei mitjançant cursos de formació, guies de la biblioteca, butlletins de noves adquisicions, etc.
e) Facilitar l'accés als fons d'altres centres quan la informació sol·licitada no es trobi a la Biblioteca.
f) Proporcionar als usuaris un espai on poder desenvolupar un estudi personal.
  La Biblioteca s'organitza en els següents serveis: a) El Servei Administratiu o conjunt de tasques internes de la Biblioteca com adquisicions, catalogació, classificació i indexació dels fons, creació de nous serveis, elaboració d'informes i estadístiques i altres.
b) El Servei Públic o tasques relacionades amb l'atenció als usuaris.
c) El Servei d'Arxiu o tasques relacionades amb la conservació de tot el material publicat per l'Escola i sobre l'Escola, el qual també inclou els fons fotogràfics de l'Escola, així com guies d'estudis d'altres centres, programes, memòries, beques, cursos de postgrau i altres.
   

Localització de biblioteca

El servei de biblioteca de l'EUSS està ubicat a la segona planta de l'edifici compartit amb els Salesians de Sarrià.
S'accedeix a per l'escala 3 a l'alçada del primer replà.

L'horari és de dilluns a divendres de 8 a 21:30 h ininterrompudament.

Telèfon: +34 935 039 156
Correu electrònic: biblioteca@euss.es

 

Cap de biblioteca: M. Montserrat Déu i Prats   

Adjunt de biblioteca : Marta Del Río Fontanals 

 

Contacte Biblioteca

Servei de Biblioteca
Àrea Acadèmica

Cap de l'àrea: Victor Gallardo
Membres:
   Montse Deu (Cap del Servei)

   Marta del Río

Horari:
    dl a dv:   8.00 - 21.15
Correu:
    biblioteca@euss.cat
Ubicació:
    SB00: Biblioteca
    SB01: Sala d'estudi
Teléfons:
   935 039 156
Extensió: 2115 

2116

Serveis de la biblioteca

Informació bibliogràfica.

 

 • Si necessites informació sobre un tema, busques un document, un article... , escriu-nos.


Consultes a sala

 

 

 • Els usuaris tenen a la seva disposició cabines per l'estudi i consulta individual, dels llibres de les prestatgeries.


Préstec de documents.

 

 

 • Els documents sense distintius són a disposició de tots els usuaris autoritzats.
 • Tots els usuaris de dret poden gaudir del préstec domiciliari pel període de temps i número màxim de documents que s'especifica sempre i quant no hi hagi una reserva feta per un altre usuari.
 • Els documents amb distintius blaus i vermells són exclosos del servei de préstec general.
 • Veure les condicions en el Reglament.


Accés a internet.

 

 

 • Wi-Fi per a ordinadors portàtils, notebooks, etc.
 • Accès a internet i consulta dvd/cd, etc. amb ordinadors a disposició dels usuaris.


Cursos de formació i seminaris

 

 • Formació per a nous estudiants.
 • Com citar documents en les bibliografies.
 • Fonts d'informació per a enginyers.
 • Estratègies de cerca.


Sala d'estudi (de 7'30 h. a 21'30h.)

 

 • El servei de biblioteca gestiona l'ús de la sala d'estudi ubicada davant mateix de la biblioteca. Els estudiants poden fer treballs en grup o individuals.