Agenda

Desembre

01
des.

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (3)

Comissions

01
des.

Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Gestió acadèmica

01
des.

Activa't i actua (1)

Universitat-Empresa

02
des.

Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Gestió acadèmica

12
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

13
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

14
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

14
des.

Reunió del Consell Mixt (1)

Comissions

14
des.

Activitats EUSS

Institucional

15
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

16
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

22
des.

Formació del professorat i PAS (2)

Formatiu