Agenda

Diciembre

01
Dic

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (3)

Comissions

01
Dic

Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Gestió acadèmica

01
Dic

Activa't i actua (1)

Universitat-Empresa

02
Dic

Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Gestió acadèmica

12
Dic

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

13
Dic

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

14
Dic

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

14
Dic

Reunió del Consell Mixt (1)

Comissions

14
Dic

Activitats EUSS

Institucional

15
Dic

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

16
Dic

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

22
Dic

Formació del professorat i PAS (2)

Formatiu