Agenda

Maig

04
Maig

Activa't i actua (3)

Universitat-Empresa

05
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2022-2023

Comunicació

11
Maig

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

11
Maig

Reunió del grup de recerca (3)

Comissions

11
Maig

Cloenda dels 25 Anys de l'EUSS

Institucional

16
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

16
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

17
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

17
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

18
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

18
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

18
Maig

Formació de tutors

Formatiu

18
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2022-2023

Comunicació

19
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

19
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

19
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2022-2023

Comunicació

20
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

25
Maig

Sessió informativa del curs 2022-2023 per a estudiants de l'EUSS

Acadèmic

25
Maig

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (6)

Comissions