Agenda

Juny

01
jun

Formació del professorat i PAS (5)

Formatiu

01
jun

Reunió del Consell Mixt (3)

Comissions

01
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2022-2023

Comunicació

07
jun

Data límit per a la resolució d'accés per canvi d'estudis espanyols i estrangers - Curs 2022-2023

Gestió acadèmica

08
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

08
jun

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi (3)

Comissions

09
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

09
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

10
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

10
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

13
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

13
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

14
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

14
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

15
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

15
jun

Claustre

Acadèmic

15
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

16
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

16
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

17
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

20
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

20
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

21
jun

Data límit per a l'entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

21
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

21
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

21
jun

Jornada de Portes Obertes (tarda)

Institucional

22
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

22
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

23
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

27
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

27
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

28
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

28
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés al màster universitari el curs 2022-2023

Comunicació

28
jun

Data límit per a revisions i entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

28
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

29
jun

Reunió de notes del 2n semestre

Acadèmic

29
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

30
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

01
jul.

Tutoria de matrícula

Acadèmic

01
jul.

Tancament d'actes del 2n semestre

Acadèmic