Share

Xarxes socials

Descripció de la recerca en superconductors

Els materials superconductors, que presenten excel·lents propietats en corrent sense gaires pèrdues energètiques, tenen un enorme interès en aplicacions de potència. El Grup de Superconductors del ICMAB, amb el qual col·labora el Grup de Recerca de l’EUSS, investiga en els darrers anys el desenvolupament de cintes superconductores de 2ona generació (els anomenats Coated Conductors), basats en el superconductor d’alta temperatura crítica YBCO, que es puguin depositar mitjançant mètodes químics de baix cost.  Això possibilitaria la  fabricació industrial de cables superconductors de longituds quilomètriques. Entre altres temes, el grup investiga els mecanismes d’ancoratge de flux que es donen en diversos tipus de defectes (naturals o introduïts artificialment) en el YBCO, amb vistes a obtenir superconductors amb densitats de corrent crítica encara majors. La caracterització de les capes d’ YBCO es realitza combinant distintes tècniques estructurals (difracció de rajos X, SEM, TEM…) i magnètiques  (magnetometria DC i AC, resistivitat, escanejat Hall, XAS&XMCD etc).

 

 

Projectes vigents

 

 • “Cintas superconductoras y heteroestructuras de óxidos de bajo coste para el reto energético (SUPER COACH)”, MINECO, MAT2014-51778-C2-1-R1
 • Grup de Recerca Consolidat de Catalunya (SGR 2017): "Materials superconductors i nanoestructures a gran escala", Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya , 2017-SGR-1519

 

Veure altres projectes a: http://departments.icmab.es/suman/projects/

 

Investigador EUSS

 

Dra. Elena Bartolomé

 

Publicacions destacades de la línia de superconductors

 • “Hybrid YBCO Superconducting-Ferromagnetic Nanocomposite Thin Films prepared from Colloidal Chemical Solution Deposition”, E. Bartolomé, P. Cayado, E. Solano, C. Mocuta, S. Ricart, B. Mundet, M. Coll, J. Gázquez, A. Meledin, G. van Tendeloo, S.M. Valvidares, J. Herrero-Martín, P. Gargiani, E. Pellegrin, C. Magen, T. Puig, X. Obradors, ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS, 1700037 (2017)
 •  “Emerging Diluted Ferromagnetism in High-Tc Superconductors Driven by Point Defect Clusters”,  J. Gazquez, R. Guzman, R. Mishra, E. Bartolomé, J. Salafranca, C. Magén, M. Varela, M. Coll, A. Palau, S. M. Valvidares, P. Gargiani, E. Pellegrin, J. Herrero-Martin, S. J. Pennycook, S. T. Pantelides, T. Puig and Xavier Obradors, ADVANCED SCIENCE, 1500295. DOI: 10.1002/advs.201500295 (2016)
 •  “Vortex creep in TFA-YBCO nanocomposite films”, V. Rouco, E. Bartolomé, B. Maiorov, A. Palau, L. Civale, X. Obradors and T. Puig, SUPERCOND. SCIENCE & TECHNOL. 27, 115008 (2014)
 •  “Magnetic and structural characterization of inkjet-printed TFAYBa2Cu3O7-x/MODCZO/ABADYSZ/SS coated conductors”,  E. Bartolome, R. Vlad, A. Calleja, M. Aklalouch, R. Guzman, J Arbiol, X. Granados, A. Palau, X. Obradors, T. Puig and A. Usokin, SUPERCOND. SCIENCE & TECHNOL. 26, 125004 (2013)
 •  “Nanostrain induced pinning in YBa2Cu3O7-x nanocomposites even close to the irreversibility line”, V. Rouco, E. Bartolomé, A. Palau, M. Coll Bau, X. Obradors and T. Puig, SUPERCOND. SCIENCE & TECHNOL. 25, 122001 (2012)

Col·laboracions de la línea de superconductors

Col·laboració principal

 

Altres col·laboracions

 

 • Università di Roma, Italy
 • ALBA Synchrotron facility

Investigadors participants a superconductors

 • Prof. Xavier Obradors
 • Prof. Teresa Puig
 • Dr. Xavier Granados           
 • Dr. Anna Palau 
 • Dr. Susagna Ricart          
 • Dr. Jaume Gàzquez                 
 • Dr. Cornelia Pop                                         
 • Ferran Vallés                      
 • Bernat Mundet                              
 • Alexander Stangl    
 • Enrico Silva
 • Manuel Valvidares
 • Javier Herrero