Share

La Comissió d'Igualtat

En data 20 de novembre de 2019 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l’EUSS.

 

Segons la seva definició en el Manual de Qualitat, els objectius de la comissió són:

 

 1. Donar visibilitat a les discriminacions que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes.

 2. Fomentar la igualtat plena de dones i homes en la nostra comunitat educativa.

 3. Fomentar la inclusió de la perspectiva de gènere en els plans d’estudi.

 4. Integrar l’estudi i aplicació del principi d’igualtat en els cursos i programes per a la formació inicial i permanent del personal.

 5. Elaborar i supervisar un pla d’igualtat que s’integrarà al pla estratègic del centre.

Actualment, la componen les persones següents:

 • Olga Vendrell (presidenta), com a membre del PAS

 • Montse Déu (secretària), com a membre del PAS

 • Keivan Amirbagheri, com a membre del PDI

 • Helena Boltes, com a estudiant
 • Ignasi Florensa, com a membre de l'Equip directiu

 • Carlos Ortega, com a membre del PDI i del Comitè d'empresa

 

Et pots posar en contacte amb la comissió a: gigualtat@euss.cat