Dra.Laura Calvet Liñan

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: lcalvet@euss.cat

Despatx:

Telèfon:

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Tecnologies de la Informació i de Xarxes
(2017, Universitat Oberta de Catalunya)
Graduat/da en Estadística Aplicada, especialitat Economia Financera
(2012, Universitat Autònoma de Barcelona)

Acreditacions

Recerca
(22/04/2022, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)
Professorat d'universitat privada
(30/10/2019, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
Professor ajudant doctor
(30/10/2019, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
Professor contractat doctor
(30/10/2019, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
Professor lector
(20/03/2018, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Xarxes professionals

Orcid
GoogleAcademic
LinkedIn

Docència - assignatures

Càlcul
Matemàtiques
Oficina Tècnica i Gestió de Projectes

Biografia

La Dra. Laura Calvet Liñán es va graduar en Estadística Aplicada i Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona el 2012, i va completar el seu doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes en el Grup Internet Computing & Systems Optimization de la Universitat Oberta de Catalunya el 2017, sota la supervisió dels professors Ángel A. Juan Pérez i Carles Serrat Piè. Durant el doctorat va realitzar tres estades, primer a l'Institut d?Estadística i Matemàtiques Aplicades a la Construcció, després a la Universitat de Portsmouth (United Kingdom) i finalment a CAT risk studio of Guy Carpenter (Dublin). El 2020 es va incorporar com a professora al Departament de Formació Bàsica de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Des de llavors, compagina la docència amb la recerca en els àmbits de l'optimització i l'estadística aplicada.

Interessos científics

Les meves principals línies de recerca són: - Disseny d'algorismes d'optimització basats en l'ús de metaheurístiques, aprenentatge automàtic i / o simulació aplicats a la logística i la computació sostenibles - Estadística i economia aplicades: aplicacions en salut, gestió de desastres i aprenentatge

Especialitats

Optimització, Investigació Operativa, Estadística Aplicada, Logística i Transport, Economia Industrial, e-Learning

Mèrits acadèmics més significatius

Acreditacions: - Professor Lector (AQU, 2017) - Professor d'Universitat Privada (ANECA, 2019) - Professor ajudant doctor (ANECA, 2019) - Professor contractat doctor (ANECA, 2019) - Tram docent (UOC, 20142-20191) - Sexenni de recerca (ANECA, 2015-2020) Scopus: 38 documents; 385 cites; h-índex: 10.

Premis i distincions

Beca predoctoral (Universitat Oberta de Catalunya) Premi a la millor tesi del programa Network and Information technologies

Resultats científics destacats

1. Alvarez, E.J., Calvet, L., Viu, M., Gandouz, M., Juan, A. (2021): "Economic Sustainability of Last-Mile Food-Delivery Services". Research in Transportation Business & Management. doi: 10.1016/j.rtbm.2021.100659
2.Gruler, A.; Perez, T.; Calvet, L.; Juan, A. (2020): "A Simheuristic Algorithm for Time-Dependent Waste Collection Management with Stochastic Travel Times". SORT, 44, 2, 285-10. doi: 10.2436/20.8080.02.103.
3.Reyes, L.; Calvet, L.; Juan; A.; Faulin, J.; Bove, L. (2018): "A biased-randomized variable neighborhood search for sustainable multi-depot vehicle routing problems". Journal of Heuristics. doi: 10.1007/s10732-018-9366-0
4.Calvet, L.; Lopeman, M.; De Armas, J.; Franco, G.; Juan, A. (2018): "Statistical and machine learning approaches for the minimization of trigger errors in earthquake catastrophe bonds". SORT, 41(2), 373-392. doi: 10.2436/20.8080.02.64
5.Calvet, L.; De Armas, J.; Masip, D.; Juan, A. (2017): "Learnheuristics: hybridizing metaheuristics with machine learning for optimization with dynamic inputs". Open Mathematics, 15: 261-280. doi: 10.1515/math-2017-0029