Comunicació

En aquesta secció trobareu les quatre publicacions que l'EUSS realitza. Cadascuna té un públic diferent a qui va dirigida, així com una periodicitat també diferent. Fes clic a cada una d'elles i trobaràs més informació de cadascuna. També podràs veure el darrer número publicat i els números anteriors de totes elles.

Share

Redes sociales

Publicaciones periódicas

 

 

Las publicaciones periódicas que edita la escuela son:

4veuss
 

Es la memoria corporativa anual que se edita al final de cada curso. Hace un repaso de toda la actividad de la escuela durante ese curso y sirve como informe de gestión de la escuela.


Neuss
 

Pronunciado como news, es una publicación electrónica editada quincenalmente con las noticias, eventos, curiosidades, etc. que hacen de la EUSS un órgano vivo.

Quiero contactar con el Servicio de Promoción y Comunicación

Servei de Promoció i Comunicació
Àrea de direcció

Cap de l'àrea: Dr. Andreu Moreno
Cap del servei: Marta Jové Company
 

Horari:
    Visites concertades
 

Correupromocio@euss.cat

Ubicació:
   Despatx SE20
   Planta segona Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 128
Extensió: 2521