Share

Redes sociales

El portal de comunicació i promoció de l'EUSS

En aquest portal recollim tota l'activitat de promoció i comunicació de l'escola. Servint-nos de repositori de totes les publicacions i material de comunicació. Podreu trobar també la imatge corporativa de l'escola, els seus logos, etc.

 

Seccions del portal

 

Les tres seccions en què es divideix són:

  • Comunicació: En aquesta secció trobareu les quatre publicacions que l'EUSS edita. Cadascuna té un públic diferent al que va dirigida, així com una periodicitat també diferent. Fes clic en cadascuna d'elles, i trobaràs més informació. També podràs veure l'últim número publicat i els números anteriors de totes elles.
  • Promoció: Aquesta secció conté la identitat corporativa i el seu guia d'ús així com el material de promoció de l'escola que s'edita o s'ha editat. Agendes, targetes, pòsters, falques publicitàries, etc.
  • Resum de premsa: Podem consultar totes les notícies publicades a la web de l'escola, classificades per diferents temes.

Quiero contactar con el Servicio de Promoción y Comunicación

Servei de Promoció i Comunicació
Àrea de direcció

Cap de l'àrea: Dr. Andreu Moreno
Cap del servei: Marta Jové Company
 

Horari:
    Visites concertades
 

Correupromocio@euss.cat

Ubicació:
   Despatx SE20
   Planta segona Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 128
Extensió: 2138