Descripció de la recerca

Anàlisi multivariable de dades espectroscòpiques

 

El meu principal interès en la investigació se centra en dades d’anàlisi multivariable de tecnologies d’anàlisi ràpides com NIR, Raman, FTIR i espectroscòpies d’imatge química NIR. Els temes estudiats són l’aplicació d’aquestes tècniques al desenvolupament de mètodes ràpids de control analític en diversos camps industrials (farmacèutic, fitoteràpia, petroquímica, productes industrials, etc.) amb especial atenció a l’anàlisi agroalimentària mitjançant NIR aplicant tècniques de calibratge multivariable.

 

Projectes vigents

 

 • Sistemas de caracterización y comunicación de la calidad y la composición nutricional de los alimentos para los consumidores y la industria alimentaria" (Status: collaborator); Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la Sociedad / RTI2018-096883-R-C41; CAA ALI INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA) AREA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

 

Investigador EUSS

 

Dr. Jordi Cruz Sánchez 

 

Publicacions destacades

 •  “Quantitative models for detecting the presence of lead in turmeric using Raman spectroscopy”, P. Khongkaew, Ch. Phechkrajang, J.Cruz, V. Cardenas, P. Rojsanga, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 200, 15, 103994 (2020)
 • “Characterization of the composition of paraffin waxes on industrial applications”, A. Palou, J. Cruz, M. Blanco, R. Larraz, J. Frontela, C. M. Bengoechea, J. M. González, M. Alcalà, Energy Fuels, 28 (2), pp 956–963 (2014)
 • “A new approach to determine the Homogeneity in hyperspectral imaging considering the particle size”, J.G. Rosas,   S Armenta,   J Cruz,   M Blanco, Chimica Acta 787 173– 180 (2013)
 • “Content uniformity studies in tablets by NIR-CI”, J Cruz, M Blanco, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, No. 56:408-412 (2011)
 • “NIR-chemical imaging study of acetylsalicylic acid in commercial tablets”, J. Cruz, M. Bautista, J. M. Amigo, M. Blanco, Talanta,No. 80:473-478 (2009)
 • “Study of pharmaceutical samples by NIR chemical image and multivariate analysis”, J. M. Amigo, J. Cruz, M. Bautista, S. Maspoch, J. Coello, M. Blanco, Trends in Analytical Chemistry, Vol 27, No. 8:696-713 (2008)

Col·laboracions

Col.laboració principal

 • Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentària (IRTA),Monells (Girona), PhD.Elena Fulladosa

 

Altres col.laboracions

 • Department of Pharmaceutical Chemistry, faculty of Pharmacy,Mahidol University. Bangkok Thailand; Assoc.Prof. Chutima Phechkrajang, Ph.D.
 • Avitech, Universidad del País Vasco, Bilbao(España), PhD. José Manuel Amigo Rubio
 • Bulgarian Academy of Sciences, Institut of Chemical Engineering, Sofia (Bulgaria), Prof Georgi Gergov.
 • Grup de Quimiometria Aplicada, UAB, Cerdanyola del Vallès; Manel Alcalà.