Share

Descripció de la recerca en Control de Processos

Sistema multicanal per a la detecció i el control on-line del creixement de biofilms bacterians mitjançant sensors piezoelèctrics

 

Els microorganismes bacterians tenen una enorme capacitat per unir-se a les superfícies de materials diversos (plàstic, metall, ceràmica) i desenvolupar complexes estructures tipus biopel·lícula (biofilm). Quan aquestes estructures es desenvolupen en implants mèdics poden generar infeccions de greus repercussions per als pacients. Per tot això, resulta d'interès disposar de sistemes que permetin monitoritzar el creixement d'aquests biofilm amb la finalitat de contribuir a la realització d'assajos clínics que permetin millorar els tractaments mèdics.
Actualment no hi ha dispositius que permetin fer assajos de múltiples mostres en paral·lel utilitzant per a això tècniques que permetin fer mesures no destructives i en continu. Per aquest motiu, aquest projecte pretén desenvolupar una tècnica analítica i un sistema multicanal per a la detecció i el control on-line del creixement de biofilms bacterians, basat en l'ús de sensors piezoelèctrics del tipus ressonadors de quars (QCM).
El projecte comprèn l'elecció i el disseny de l'encapsulat del sensor més adequat, la implementació de tot el sistema electrònic de mesura (de manera que resulti de cost assequible i de fàcil ús per a usuaris no experts), el desenvolupament del programari necessari per al seu funcionament , la validació dels algoritmes necessaris per a la fiabilitat de les mesures i el calibratge i validació de la tècnica analítica.

 

Projectes vigents

 

  • "Monitorización del crecimiento e inhibición de biofilms bacterianos basada en resonadores QCM" - RTI2018-099938-B-I00, Ministerio de Economía y Competitividad, IPs: Dr. Jorge Salazar Soler, Dr. Antoni Turó Peroy

 

Investigador EUSS

 

Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu

 

Publicacions destacades

Articles:

  • “Multichannel system for continuous measurement of biofilm growth”, Miquel-Àngel Amer, Antoni Turó, Jordi Salazar, Luis Berlanga-Herrera, Miguel J. García-Hernández, and Juan Antonio Chávez, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, (6), (2020)
  • “Design and implementation of an ultrasonic sensor for rapid monitoring of industrial malolactic fermentation of wines”, Çelik, Derviş A. ;Amer Boixareu, Miquel A. ;Novoa Díaz, Daniel F. ;Chávez Domínguez, Juan A. ;Turó Peroy, Antoni ;García Hernández, Miguel J. ;Salazar Soler, Jordi, Instrumentation Science & Technology, Taylor & Francis, doi.org/10.1080/10739149.2017.1394878, (2017)

Contribucions a Congresos:

  • Chávez Domínguez, Juan Antonio ; García Hernández, Miguel J. ; Millán Blasco, Oliver ;Tur, Ignasi ; Turó Peroy, Antoni ; Amer Boixareu, Miquel Àngel ; Salazar Soler, Jordi.  Comparison between Sine Wave Fitting and Zero-Crossing Methods Applied to QCM Impedance Measurements. 2017 I2MTC IEEE. IEEE Instrumentation and Measurement Society. Torino, Italy, 22-26/05/017.
  • Amer Boixareu, Miquel Àngel ;Chavez Dominguez, Juan Antonio ;García hernández, Miguel Jesús ;Salazar Soler, Jordi ;Turó Peroy, Antoni. Quartz Crystal Microbalance Holder Design for On-Line Sensing in Liquid Applications.  18th International Conference on Ultrasonics and Applications. World Academy of Science, Engineering and Technology. Amsterdam, The Netherlands, 12/05/2016.

Patents:

  • Sistema de detección y monitorización del crecimiento de biopelículas bacterianas.  Número de solitud: P201730874. País de inscripción: España. Fecha de registro: 30/06/2017.

Col·laboracions

  • Grup Sistemes Sensors, UPC
  • Consejo Superior de Investigaciones Científicas /Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI). 

          Dr. Jorge Salazar Soler, Dr. Juan Antonio Chávez Domínguez, Dr. Miguel Jesús García Hernández, Dr. Miquel Àngel Amer Boixareu, Dr. Antoni Turó Peroy