Share

Descripció de la recerca en Epistemologia i Didàctica

La Teoria Antropològica del que Didàctic (TAD) és una teoria sobre matemàtica didàctica que va ser introduïda pel matemàtic francès, Yves Chevellard, el 1991. La TAD és un model epistemològic de coneixement matemàtic que es pot aplicar per investigar les activitats matemàtiques humanes. Les característiques de la TAD són: el seu enfocament en les determinacions socials dels fenòmens investigats, el seu patró d'anàlisi de les cultures basat en el model praxeológico, el seu enfocament institucional i epistemològic de l'ensenyament. Una de les eines que sorgeixen de TAD són els Recorreguts d'Ensenyament i Investigació (REI). Els REI també s'han utilitzat recentment en la formació de professorat com una forma de proporcionar als professors nous models epistemològics dels dominis i temes matemàtics que es van a ensenyar. En aquest context, els REI apareixen com a dispositius didàctics i analítiques per qüestionar i reconstruir els continguts matemàtics curriculars. Els vincles entre els REI i la construcció de models epistemològics alternatius dels continguts a ensenyar obren noves preguntes d'investigació en el límit entre l'epistemologia i la didàctica.

 

Algunes de les línies de recerca actuals en la EUSS són:

 

 • Matemàtiques per a enginyers
 • Formació de professors universitaris
 • Evolució dels programes d'enginyeria

 

Projectes actuals

 

"Propostes per a un ensenyament basat en el paradigma de qüestionar el món", Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (RTI2018-101153-B-C21), IP: Marianna Bosch

 

investigadors EUSS

Dr. Ignasi Florensa, Dra. Íria Fraga, Dr. Víctor Martínez, Dra. Elena Bartolomé

 

 

 

 

 

Publicacions destacades

 

 • “Project-based learning in statistics: a critical analysis”, K. Markulin, M. Bosch, I. Florensa, Caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS | v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 (2021)
 • “Question-answer maps as an epistemological tool in teacher education”, I. Florensa, M. Bosch, J. Gascón, Journal of Mathematics Teacher Education, doi.org/10.1007/s10857-020-09454-4 (2020)
 • “Parcours d’étude et recherche au niveau universitaire :Gérer, analyser et institutionnaliser les savoirs”, B. Barquero, I. Florensa, Actes du Seminaire National en Didactique des Mathematiques, January (2019)
 • I. Florensa, B. Barquero, A. Ruiz-Olarría, In Working with the Anthropological Theory of the Didactic in Mathematics Education, Edited by M. Bosch, Y. Chevallard, F.J. García, J. Managhan, Ed. Routledge, Noviembre (2019).
 • “Study and Research Paths: a new tool for design and management of project based learning in Engineering”, I. Florensa, M. Bosch, J. Gascón, C. Winslow, International Journal of Engineering Education, 34(6), 1848-1862 (2018)
 • "Enriching engineering education with didactics of mathematics: Study and research paths in engineering wducation" I. Florensa, M. Bosch and J. Gasón, IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Tenerife, pp. 751-759. doi: 10.1109/EDUCON.2018.8363306 (2018)
 • "A posteriori analysis of a SRP-TE as a teacher training tool", Florensa, I., Bosch, M., Gascón, J, Congreso Internacional sobre la Teoría Antropológica de lo Didáctico, Castro Urdiales (Cantabria), 26-30 January (2016)
 • SRP design in an Elasticity course: the role of mathematic modelling, I. Florensa, M. Bosch, J. Gascón, M. Mata, First conference of International Network for Didactic Research in University Mathematics, Montpellier, France, March (2016)

 • "Enseñando Modelización a Nivel Universitario: La Relatividad Institucional de los Recorridos de Estudio e Investigación", B. Barquero, BOLEMA - Boletim de Educação Matemática, 29 (52), 593-612 (2015)
 • "The epistemological dimension in didactics: two problematic issues", Florensa, I., Bosch, M., Gascón, J Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Prague, Czech Republic: Charles University, Faculty of Education. University (2015)
 • "Research on university mathematics education within the Anthropological Theory of the Didactic: methodological principles and open questions", M. Bosch, Research in Mathematics Education (RME). Special Issue: University Mathematics Education, 16(2), 112-116 (2014)
 • "Los modelos epistemológicos de referencia como instrumentos de emancipación de la didáctica y la historia de las matemáticas, J. Gascón, Educación Matemática, Número especial 25 años, 99-123 (2014).

Col·laboracions

Col·laboració principal

 

 • Institut Químic de Sarrià. Universitat Ramon LLull, URL (Dra. Marionna Bosch)
 • Departament de Matemàtiques. Universitat Autònoma de Barcelona, UAB (Dr. Josep Gascon)

Altres col·laboracions

 • Department of Science and Mathematics Education, Copenhagen, Denmark (Dr. Carl Winslow)