Activitats per a batxillerat i CFGS

L'EUSS ofereix sessions informatives, xerrades d'orientació enfocada a què és ser enginer o enginyera. També ofereix LaborEUSS per l'alumnat de batxillerat (científic o tecnològic) i de CFGS a través de la qual poden apropar-se al món de l'enginyeria i a la seva realitat diària.

Per aconseguir-ho, s'ofereixen tres tipus de laborEUSS: LaborEUSS de Resistència de Materials, de Sistemes Robotitzats i d'Energies Renovables. 

 

 

 

Share

LaborEUSS

LaborEUSS és una classe didàctica al Laboratori, on els i les alumnes de Batxillerat (tecnològic o científic) i de CFGS poden apropar-se al món de l'enginyeria i la seva realitat diària.

Per aconseguir aquesta finalitat el que es fa és una classe pràctica entorn a una de les enginyeries que ofereix l'EUSS. Es pot triar entre: 

 

- LaborEUSS d'Energies Renovables: Apropa l'alumnat a l'Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica. En aquesta sessió es valora l'estat actual de les fonts d'energia i s'explica quines són les energies renovables amb més implantació a nivell global. A més, s'ensenya com funciona i quines són les característiques d'un panell fotovoltaic i quins són els elements necessaris per a poder aprofitar l'energia elèctrica del panell i treure'n el màxim profit. Durant aquesta sessió s'utilitzaran eines de simulació i es podrà veure el funcionament d'una instal·lació fotovoltaica. 

 

- LaborEUSS de Resistència de Material: aquesta sessió endinsa l'alumnat al món de l'Enginyeria Mecànica. Presenta diferents tipus d'assaigs mecànics (assaig de tracció, assaig de duresa, assaig d'impacte) i ofereix als i les alumnes la possibilitat d'utilitzar diferents màquines del laboratori i comprovar la resistència de diferents tipus de materials en cada una d'elles. 

 

- LaborEUSS de Sistemes Robotitzats: aquesta classe pràctica d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, ofereix un petit tasts dels sistemes robotitzats. La primera part de la sessió es centre en els sistemes de programació, en concret, la programació automàtica (automatismes) i la programació industrial (robots industrials), mitjançant un exemple de programació amb Codesys amb els PLCs i un exemple de programació amb RobotStudio. Durant la segona part de la sessió, l'alumnat podrà moure els robots gràcies a l'ús de la flexpendant. 

 


El desenvolupament d'aquest programa es porta a terme entre els mesos d'octubre i maig de cada curs acadèmic..

LaborEUSS en imatges

Vull contactar con Programes ADD

Programes ADD

Responsable: Marta Jové Company
Horari:
    Visites concertades
Correu:
     programesADD@euss.cat

Ubicació:
   Despatx SE20
   Planta segona Edifici EUSS

Teléfons:
   932 805 244
   935 039 128
Extensió: 2521