Programes ADD

Activitats Didàctiques Dirigides (ADD). Els programes ADD són un conjunt d'activitats didàctiques, dirigides a estudiants de diferents nivells acadèmics i professors de tecnologia de centres educatius. L'objectiu d'aquestes activitats és sumar coneixements i afegir valors als estudis d'enginyeria.

Share

Xarxes socials

Programes ADD

Els programes ADD i a qui estan adreçats són:
 

Nom de l'activitat Adreçat a
EUSS Activa Alumnes 2n batxillerat
LaborEUSS Alumnes 1r batxillerat
ProfEUSSional Alumnes CFGS
fEUSSer enginyer Alumnes 4r d'ESO
Workshop ADD Professors de tecnologia
ADD Virtual Professors de tecnologia

 

 

A la següent taula podem veure el tipus d'activitat de cada programa ADD:
 

Nom de l'activitat Tipus d'activitat
EUSS Activa Classe didàctica + maqueta pràctiques
LaborEUSS Classe didàctica + laboratori de resistència de materials
ProfEUSSional Xerrada sobre l'ETI amb alumnes
fEUSSer enginyer Xerrada sobre enginyeria i tecnologia
Workshop ADD Trobada teorico-pràctica i valoració
ADD Virtual Portal de recursos i materials dels diferents programes