Share

Descripció de la recerca en superconductors

Els materials superconductors, que presenten excel·lents propietats en corrent sense gaires pèrdues energètiques, tenen un enorme interès en aplicacions de potència. El Grup de Superconductors del ICMAB, amb el qual col·labora el Grup de Recerca de l’EUSS, investiga en els darrers anys el desenvolupament de cintes superconductores de 2ona generació (els anomenats Coated Conductors), basats en el superconductor d’alta temperatura crítica YBCO, que es puguin depositar mitjançant mètodes químics de baix cost.  Això possibilitaria la  fabricació industrial de cables superconductors de longituds quilomètriques. Entre altres temes, el grup investiga els mecanismes d’ancoratge de flux que es donen en diversos tipus de defectes (naturals o introduïts artificialment) en el YBCO, amb vistes a obtenir superconductors amb densitats de corrent crítica encara majors. La caracterització de les capes d’ YBCO es realitza combinant distintes tècniques estructurals (difracció de rajos X, SEM, TEM…) i magnètiques  (magnetometria DC i AC, resistivitat, escanejat Hall, XAS&XMCD etc).

 

 

Projectes vigents

 

 • “Materiales Superconductores de ReBa2Cu3O7-x y funcionalidades para dispositivos tecnológicos” (SUMATE); RTI2018-095853-B-C21, MINECO, Investigadora Principal: Prof. Teresa Puig (ICMAB-CSIC)

 

 • SGR-1519, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Generalitat de Catalunya, Grup de Recerca Consolidat de Catalunya (SGR 2017): "Materials superconductors i nanoestructures a gran escala"

 

Veure altres projectes a: http://departments.icmab.es/suman/projects/

 

Investigador EUSS

 

Dra. Elena Bartolomé

 

Publicacions destacades

 • “Embedded Magnetism in YBa2Cu3O7 Associated to Cu-O Vacancies within Nanoscale Intergrowths: Implications for Superconducting Current Performance”, E. Bartolomé, B. Mundet, R. Guzmán, J. Gázquez, S.M. Valvidares, J. Herrero-Martín, E. Pellegrin, T. Puig, X. Obradors, ACS Applied Nanomaterials, 3(3), 3050-3059 (2020)
 • “Intrinsic anisotropy and pinning anisotropy in nanostructured YBa2Cu3O7-delta from microwave measurements”, N. Pompeo, A. Alimenti, K. Torokhtii, E. Bartolomé, A. Palau, T. Puig, A. Augieri, V. Galluzzi, A. Mancini, G. Celentano, X. Obradors, E. Silva, Superconductor Science and Technology, 33(4), 044017 (2020)
 • “Vortex pinning properties at dc and microwave frequencies of YBa2Cu3O7-x films with nanorods and nanoparticles”, E. Bartolomé, J. Alcala, F. Valles, A. Palau*, T. Puig, X. Obradors, N. Pompeo, A. Alimenti, K. Torokhtii, F. Rizzo, A. Augieri, Superconductor Science and Technology, 33(7), 074006 (2020)
 • “Intrinsic anisotropy versus effective pinning anisotropy in YBCO thin-films and nanocomposites”, E. Bartolomé, F. Vallés, A. Palau, V. Rouco, N. Pompeo, F.F. Balakirev, B. Maiorov, L. Civale, T. Puig, X. Obradors, E. Silva, Physical Review B, 100(5), 054502 (2019)
 • Hybrid YBCO Superconducting-Ferromagnetic Nanocomposite Thin Films prepared from Colloidal Chemical Solution Deposition”, E. Bartolomé, P. Cayado, E. Solano, C. Mocuta, S. Ricart, B. Mundet, M. Coll, J. Gázquez, A. Meledin, G. van Tendeloo, S.M. Valvidares, J. Herrero-Martín et al., Advanced Electronic Materials, 1700037 (2017)

 • “Emerging Diluted Ferromagnetism in High-Tc Superconductors Driven by Point Defect Clusters”, J. Gazquez, R. Guzman, R. Mishra, E. Bartolomé, J. Salafranca, C. Magén, M. Varela, M. Coll, A. Palau, S. M. Valvidares, P. Gargiani, E. Pellegrin et al., Advances Science, 1500295. DOI: 10.1002/advs.201500295 (2016)

 • “Vortex creep in TFA-YBCO nanocomposite films”, V. Rouco, E. Bartolomé, B. Maiorov, A. Palau, L. Civale, X. Obradors and T. Puig, Superconductor Science and Technology, 27, 115008 (2014)

 • “Magnetic and structural characterization of inkjet-printed TFAYBa2Cu3O7-x/MODCZO/ABADYSZ/SS coated conductors”, E. Bartolome, R. Vlad, A. Calleja, M. Aklalouch, R. Guzman, J Arbiol, X. Granados, A. Palau, X. Obradors, T. Puig and A. Usokin, Superconductor Science and Technology, 26, 125004 (2013)

 • “Nanostrain induced pinning in YBa2Cu3O7-x nanocomposites even close to the irreversibility line”, V. Rouco, E. Bartolomé, A. Palau, M. Coll Bau, X. Obradors and T. Puig,    Superconductor Science and Technology, 25, 122001 (2012)

Col·laboracions

Col·laboració principal

 

          Prof. Xavier Obradors, Prof. Teresa Puig, Dr. Xavier Granados, Dr. Anna Palau, Dr. Susagna Ricart, Dr. Jaume Gázquez

 

Altres col·laboracions

 

 • Università di Roma, Italy: Dr. Enrico Silva
 • ALBA Synchrotron facility: Dr. Manuel Valvidares, Dr. Javier Herrero