Dimensió humanista

La nostra voluntat: "formar persones i professionals de l'enginyeria". Treballem el saber SER i el saber ESTAR aplicant el Sistema Preventiu, element fonamental de l'estil salesià, amb tres pilars bàsics: Familiaritat, Enginy i Sentit.

 

Share

Familiaritat

... per experimentar que som una família.

 

Som “casa que acull” i “pati que ensenya a desenvolupar l’amistat", és a dir, que l’EUSS ens fa experimentar a tots que som una família amb el que això significa.

 

Ho treballem amb:

 • Acompanyament
 • Tracte proper i humà
 • Tutoria i Orientació Professional
  • Tutoria inicial
  • Acompanyament del creixement personal
  • Tutoria d'especialitat
  • Orientació professional
 • Disponibilitat constant i presència activa del professorat
 • Comissió d’alumnes

Enginy

…per assolir reptes de futur

 

Som “escola universitària que prepara per la vida”, no solament amb el saber fer, sinó sobretot amb el saber ser: uns valors, unes actituds i uns sentiments alts i nobles.

 

Ho treballem amb:

 • Reconeixement de l’entorn que ens envolta
 • Esperit crític
 • Diàleg
 • …recerca de la veritat

Sentit

…per obrir-nos als enigmes de la Humanitat.

 

Som “parròquia que evangelitza” i la punta d’aquest campanar indica que ens obrim als grans enigmes de la persona humana, indica que ens obrim a la trascendència.

 

Ho treballem amb:

 • Silenci com a eina pel creixement personal
 • Interiorització
 • Conèixer-se a un mateix
 • …espiritualitat

Diàleg i relacions interpersonals

Fomentem el diàleg i les relacions interpersonals  
 
 • La disponibilitat constant i la presència activa del professorat permet oferir atenció personalitzada a cada estudiant i tutories des de primer curs.
 • Estimulem la participació activa, responsable i compromesa de l'alumnat en diferents activitats i formes associatives, dins i fora de l'Escola. 
 • Apliquem mètodes cooperatius de treball en equip.
 • Estem atents als valors i als interessos del jovent.
 

Espai de serenor

 • L'any 2009 es va crear l'Espai de SERENOR com una invitació a les persones a trobar-se amb elles mateixes.
 • Cadascú de nosaltres té en el seu interior un "Centre de Quietud o de Serenor" envoltat de SILENCI. Aquest ESPAI vol possibilitar en les persones aquell SILENCI intern indispensable per poder viure la riquesa de la pròpia intimitat.

 

Frases cèlebres

L'EUSS com a institució universitària salesiana es compromet amb la transmissió de la cultura, i especialment la cultura que està més a prop de l'individu, que ens fa créixer com a persones. Amb aquest objectiu hem posat al nostre claustre una selecció de frases cèlebres, inspirant-nos en les "Bona Nit" salesianes. "Les 'Bona Nit' són un element fonamental de la cultura salesiana" (D. Pascual Chávez, RM dels SDB 2002-2014). "Cada nit, després de les oracions habituals i abans que els alumnes marxin a descansar, el Director o algú per ell, dirigeixi algunes paraules afectuoses en públic (...); però la seva práctica no ha de sobrepassar mai dels dos o tres minuts. Aquesta és la clau de la moralitat, de la bona marxa i de l'èxit de l'educació” (Reglament de l'Oratori, 1854). A continuació mostrem les frases agrupades en quatre temàtiques i que estan situades en la part interna de les columnes de les quatre ales del nostre claustre.

 

SALESIANITAT

 

"Ser bona persona no consisteix en no cometre faltes, sinó en saber veure-les i corregir-les". - Don Bosco

 

"De la sana educació de la joventut, en depèn la felicitat de les nacions". - Don Bosco

 

"No n’hi ha prou amb estimar els joves, també cal que se n'adonin". - Don Bosco

 

"Tot jove, per rebel que sigui, té sempre un punt sensible a la bondat, i és feina de l’educador descobrir-lo". - Don Bosco

 

"Cal ser tolerant perquè de taques no li'n falten ni al sol". - Don Bosco

 

"La tendresa en parlar, en actuar i en avisar ho pot tot". - Don Bosco

 

"Cal sembrar i fer com el pagès que espera amb paciència el temps de la collita". - Don Bosco

 

"Nosaltres fem consistir la santedat a estar sempre alegres". - Domènech Savio

 

 

VALORS / ÈTICA

 

"Cercar la VERITAT, Viure la BONDAT i Recrear la BELLESA". - Alexandre Damians

 

"La sort no és una circumstància, sinó una actitud". - Rochefoucauld

 

"Tots som arquitectes del nostre futur". - Albert Einstein

 

"El diàleg és la forma suprema de recerca de la veritat". - Alexandre Damians

 

"Tot fracàs conté dins la llavor d’un futur èxit". - Truman Capote

 

"Ull per ull, i el món acabarà cec". - Mahatma Gandhi

 

"És més fàcil trencar un àtom que un prejudici". - Albert Einstein

 

"El savi no diu tot el que pensa, però sí que pensa tot el que diu". - Aristòtil

 

"La raó és la cosa més ben repartida del món: tothom creu que li'n sobra". - Descartes

 

"Tant si creus que ho pots fer, com si creus que no, tens raó". - Henry Ford

 

 

RELIGIÓ / BÍBLIA

 

"La paciencia todo lo alcanza". - Santa Teresa

 

"Jo soc el Camí, la Veritat i la Vida". - Jesús de Natzaret

 

"La certesa de la Fe és posterior a la Fe". - Simone Weil

 

"Hi ha més felicitat en el donar que en el rebre". - Papa Francesc

 

"Coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures". - Jesús de Natzaret

 

"El Vell no juga als daus. (Déu no fa les coses a l’atzar). - Albert Einstein

 

"Que de la vostra boca no surtin mai paraules dolentes, sinó tan sols aquella paraula que serveixi per edificar els altres en allò que convingui i faci bé als qui l’escolten". - Sant Pau apòstol

 

"La fe explica coses que els sentits no expliquen. Per tant, no està contra ells, sinó per sobre d’ells". - Blaise Pascal

 

"No vull tenir raó, vull tenir misericòrdia". - Papa Francesc

 

 

MEDITACIÓ

 

"Només en el silenci es pot escoltar la veu interior". - Alexandre Damians

 

"Escoltar és una de les formes més fines d’estimar". - Carl Rogers

 

"En la mort hi ha la immortalitat". - Raimon Panikkar

 

"Si pots omplir cada minut amb seixanta valuosos segons; teva serà la Terra i tot el que hi ha en ella. I més encara, seràs un Home, fill meu!" - Rudyard Kipling

 

"No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí". - Mahatma Gandhi