Dimensió humanista

La nostra voluntat: "formar persones i professionals de l'enginyeria". Treballem el saber SER i el saber ESTAR aplicant el Sistema Preventiu, element fonamental de l'estil salesià, amb tres pilars bàsics: Familiaritat, Enginy i Sentit.

 

Share

Xarxes socials

Familiaritat

... per experimentar que som una família.

 

Som “casa que acull” i “pati que ensenya a desenvolupar l’amistat", és a dir, que l’EUSS ens fa experimentar a tots que som una família amb el que això significa.

 

Ho treballem amb:

 • Acompanyament
 • Tracte proper i humà
 • Tutoria i Orientació Professional
  • Tutoria inicial
  • Acompanyament del creixement personal
  • Tutoria d'especialitat
  • Orientació professional
 • Disponibilitat constant i presència activa del professorat
 • Comissió d’alumnes

Enginy

…per assolir reptes de futur

 

Som “escola universitària que prepara per la vida”, no solament amb el saber fer, sinó sobretot amb el saber ser: uns valors, unes actituds i uns sentiments alts i nobles.

 

Ho treballem amb:

 • Reconeixement de l’entorn que ens envolta
 • Esperit crític
 • Diàleg
 • …recerca de la veritat

Sentit

…per obrir-nos als enigmes de la Humanitat.

 

Som “parròquia que evangelitza” i la punta d’aquest campanar indica que ens obrim als grans enigmes de la persona humana, indica que ens obrim a la trascendència.

 

Ho treballem amb:

 • Silenci com a eina pel creixement personal
 • Interiorització
 • Conèixer-se a un mateix
 • …espiritualitat

Diàleg i relacions interpersonals

Fomentem el diàleg i les relacions interpersonals  
 
 • La disponibilitat constant i la presència activa del professorat permet oferir atenció personalitzada a cada estudiant i tutories des de primer curs.
 • Estimulem la participació activa, responsable i compromesa de l'alumnat en diferents activitats i formes associatives, dins i fora de l'Escola. 
 • Apliquem mètodes cooperatius de treball en equip.
 • Estem atents als valors i als interessos del jovent.
 

Espai de serenor

 • L'any 2009 es va crear l'Espai de SERENOR com una invitació a les persones a trobar-se amb elles mateixes.
 • Cadascú de nosaltres té en el seu interior un "Centre de Quietud o de Serenor" envoltat de SILENCI. Aquest ESPAI vol possibilitar en les persones aquell SILENCI intern indispensable per poder viure la riquesa de la pròpia intimitat.