Agenda

Gener

10
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

11
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

12
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

12
gen.

Reunió de coordinació (2)

Comissions

13
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

24
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

25
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

26
gen.

Claustre (2)

Acadèmic

27
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

27
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

28
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

28
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

31
gen.

Formació del professorat i PAS (3)

Formatiu