Descripció de la recerca en supercapacitors

La línea actual de recerca esta focalitzada al desenvolupament de les tecnologies d’aprofitament de les energies residuals del medi i a la seva aplicació al món de l’enginyeria, s’ha procurat fer servir materials biocompatibles i no tòxics pel medi, bàsicament en forma de nanoestructures de carboni, òxids metàl·lics i polímers. Actualment es fa un esforç especial en els sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica fent servir supercapacitats. 

 

Projectes vigents

 

 • Referencia del proyecto: MAT2015-66443-C2-2-R

Título: Desarrollo de una tecnología de esterilización ambiental en continuo para la eliminación de toxinas químicas y biológicas en interiores de aviones y espacios cerrados

Investigador principal (nombre y apellidos): Albert Cirera Hernández

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración: 01/06/2016-31/05/2019

Financiación recibida (en euros): 100000 €

 

 • Referencia del proyecto: INTERNANO

  Investigación de superficies poliméricas, inorgánicas e híbridas nano y microestructuradas y de sus interacciones: de las bases físico‐químicas a sus aplicaciones.

 

 

 

Investigador EUSS

 

Dr. Llorenç Servera Serapio 

 

Publicacions destacades de la línia de supercapacitors

 • Conference Proceeding: A Batlle, M Llorca, L Servera, A Cirera. Process of manufacturing of a carbonaceous material for supercapacitor. Nanowires Congress       (2015)
 • Garcia-Castelló, N.; Illera, S.; Prades, J.D.; Ossicini, S.; Cirera, A.; Guerra R. (2015) Energetics and carrier transport in doped Si/SiO2 quantum dots, Nanoscale, 7, 12564
 • Prades, J. D.; Jimenez-Diaz, R.; Hernandez-Ramirez, F.; Barth, S.; Cirera, A.; Romano- Rodriguez, A.; Mathur, S.; Morante, J. R.; (2008) Ultralow power consumption gas sensors based on self-heated individual nanowires, Applied Physics Letters, 93 123110.

Col·laboracions de la línea de supercapacitors

Col·laboració principal

 

 • Grup MIND. Facultat de físiques de la Universitat de Barcelona. UB

Investigadors participants a supercapacitors

         

 • Dr. Albert Cirera
 • Doctorants: Allan Dhaibreig, Xavier Arresse, Giovanni Vescio,
 • Masters:  Anna Batlle.