Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2020)

Primer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104903 FB Matemàtiques Matemàtiques 7,0
104907 FB Física Física 8,0
104910 FB Empresa Empresa 6,0
104911 FB Informàtica Informàtica 6,0
104944 OB Antropologia Ciències Humanes 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104904 FB Càlcul Matemàtiques 8,0
104906 FB Expressió Gràfica Expressió Gràfica 6,0
104908 FB Física Elèctrica Física 7,0
104909 FB Química Química 6,0
104912 OB Enginyeria Mediambiental Sostenibilitat 3,0

Segon curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104905 FB Estadística Matemàtiques 6,0
104915 OB Teoria de Màquines i Mecanismes Màquines 7,0
104917 OB Automatismes i Mètodes de Control Industrial Automatismes i Mètodes de Control Industrial 7,0
104918 OB Sistemes Electrònics Sistemes Electrònics 7,0
104921 OB Organització d'Empreses Organització Industrial 3,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104913 OB Teoria de Circuits Teoria de Circuits 6,0
104914 OB Ciència i Tecnologia de Materials Materials 6,0
104916 OB Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i de Fluids 6,0
104919 OB Resistència de Materials Resistència de Materials 6,0
104920 OB Oficina Tècnica i Gestió de Projectes Oficina Tècnica i Gestió de Projectes 6,0

Tercer curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105903 OB Sistemes de Producció Industrial Organització Industrial 3,0
105973 OB Regulació Automàtica Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6,0
105977 OB Tecnologia Electrònica Tecnologia Electrònica 3,0
105980 OB Electrotècnia Processament de l'Energia Elèctrica 6,0
105983 OB Electrònica Digital i Microprocessadors Informàtica Industrial 3,0
105988 OB Projecte d'Enginyeria Electrònica I Projecte d'Enginyeria 9,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104945 OB Veritat, Bondat i Bellesa Ciències Humanes 3,0
105886 OB Automatització Industrial Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6,0
105978 OB Instrumentació Electrònica Tecnologia Electrònica 3,0
105979 OB Electrònica de Potència Processament de l'Energia Elèctrica 9,0
105984 OB Informàtica Industrial i Comunicacions Informàtica Industrial 3,0
105989 OB Projecte d'Enginyeria Electrònica II Projecte d'Enginyeria 6,0

Quart curs

Primer semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
104946 OT Idioma (Anglès) Ciències Humanes 6,0
104947 OT Idioma (Alemany) Ciències Humanes 6,0
105885 OT Sistemes Robotitzats Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6,0
105975 OT Comunicacions Industrials Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6,0
105981 OT Aplicacions de l'Electrònica Industrial Processament de l'Energia Elèctrica 6,0
105986 OT Internet Industrial de les Coses Informàtica Industrial 6,0

Segon semestre

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105976 OT Robòtica Avançada Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6,0
105985 OT Tractament del Senyal i Anàlisi de Dades Informàtica Industrial 6,0
105997 OT Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Informàtica Industrial 6,0

Semestral

Codi Tipus Denominació de l'assignatura Matèria Crèdits ECTS
105974 OT Tècniques Avançades de Control Enginyeria de Sistemes i Automàtica 6,0
105982 OT Pràctiques Professionals Pràctiques Professionals 12,0
105990 OB Treball de Final de Grau Treball de Final de Grau 12,0