Sr.Francisco Javier Brines Socies

Departament de formació bàsica - Àrea acadèmica

Email: fjbrines@euss.cat

Despatx: Servei intern de Pastoral (ST01)

Telèfon:

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Llicenciat/da en Filosofia i Lletres, especialitat Filosofia i ciències de l'educació
(1983, Universitat Autònoma de Barcelona)