Sr.Francisco Javier Brines Socies

Science Department - Academic Area

Email: fjbrines@euss.cat

Office: Servei intern de Pastoral (ST01)

Phone:

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Llicenciat/da en Filosofia i Lletres, especialitat Filosofia i ciències de l'educació
(1983, Universitat Autònoma de Barcelona)

Positions

Cap de l'Àrea Ètico-Social i Pastoral
Cap del Servei intern de pastoral