Sr.Jordi Almirall Lasheras

Servei de publicacions - Administració

Email: jalmirall@euss.cat

Despatx: Servei de publicacions (SE07)

Telèfon: +34 935039127

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Càrrecs

Cap del Servei de publicacions