Share

Redes sociales

Servicio de Promoción y Comunicación

El Servei de Promoció i Comunicació de l’EUSS pertany a l’àmbit del PAS i està en dependència directa de la Direcció de l’Escola.

Les seves principals funcions són:
•    Ser responsable de definir i planificar l’estratègia de comunicació interna i externa.
•    Establir les accions necessàries per dur a terme l’estratègia planificada.
•    Gestionar la identitat corporativa i relacionar-se amb els mitjans de comunicació.
 

Programa anual d’accions

 

a. Sessions Informatives i Portes Obertes

 

Hi ha un total de 5 sessions informatives durant els mesos d’abril (x2), maig (x1), juny (x1) i setembre (x1) que consisteixen en una xerrada, recolzada amb un PowerPoint, i una visita a les nostres instal·lacions.
Les Portes obertes es fan conjuntament amb l’Escoles Professionals de Salesians de Sarrià i es fan en un diumenge proper a Carnestoltes (però sense coincidir amb aquesta festa). Una de les activitats programades dins de la jornada és una sessió informativa. El servei s’encarrega de coordinar perquè totes les instal·lacions i equipaments estiguin en funcionament i puguin ser visitats. Per aconseguir fluïdesa en la visita, el servei edita una guia d'autovisita.  

b. Programes ADD (Activitats Didàctiques Dirigides)

 

L’EUSS va crear els programes ADD per promocionar l’enginyeria entre l'alumnat de batxillerat, CFGS i 4t d’ESO.
Aquestes són les activitats proposades: EUSS Activa, LaborEUSS, ProfEUSSional, fEUSSer enginyer, Workshop ADD, ADD Virtual i Tribunals PFC.

 

c. Jornades de Portes Obertes – UAB

 

Els membres de l’equip directiu de l’EUSS fan xerrades a l’Escola d'Enginyeria de la UAB durant la setmana pre-semestral.

 

d. Saló de l'ensenyament

 

L’EUSS participa en aquesta fira amb un stand propi dins del pavelló d'universitats.

 

e. Plana web

 

El servei col·labora al llarg del curs amb el manteniment del contingut de la plana web, així com elabora els diferents elements que s’utilitzen per anunciar-hi tota classe d’activitats.

 

f. Mitjans de comunicació social

 

El servei vetlla pel ressò mediàtic de la nostra organització.  

g. Publicitat

 

El servei elabora una planificació de mitjans (premsa gràfica, ràdio i internet), així com les creativitats que reproduiran els mitjans triats i que veuran els diferents públics. També vetlla per l’aparició i correcta aplicació de les insercions contractades.

 

h. Material publicitari i promocional

 

El servei s’encarrega de preparar aquells materials necessaris per a la correcta transmissió dels missatges de l’escola. També és l’encarregat de preparar aquells materials promocionals com ara bolis, llapis, pins, etc., així com el material escolar, com ara la carpeta, agenda del curs, etc.

 

i. Memòries

 

El servei crea dues memòries del centre. Una a tot color, i amb format de revista, adreçada a tots els públics com a Memòria Corporativa; i una altra, d’edició limitada (només 7 exemplars), adreçada a uns públics molt concrets com a Memòria Institucional.

 

j. Comunicació interna

 

El servei és l’editor d’un diari quinzenal anomenat “Neuss”, que vol ser un resum de l’actualitat del centre.
També s’encarrega de generar tota la cartelleria necessària per a la comunicació de tots els esdeveniments.
Afegir que també es fa una sessió informativa interna per fer saber a l'alumnat actual aquelles qüestions interessants i destacables del proper curs.

 

k. Protocol i relacions institucionals

 

El servei vetlla pel correcte desenvolupament dels actes protocolaris que l’escola ha d’organitzar. Actualment n’hi ha dos: Acte d’Inaguració de Curs Acadèmic i Acte de Graduació.
També s’encarrega d’establir contacte amb aquelles personalitats que han estat designades per desenvolupar un paper principal en els actes, com ara Ponent de la lliçó inaugural o Padrí de la promoció de graduats i graduades EUSS.  

l. Investigació de mercat

 

El servei gràcies a les enquestes dels programes ADD, de les sessions informatives i de l'alumnat de nou accés aconsegueix un recull de dades d’on posteriorment poder extreure conclusions per millorar l’orientació de les seves accions.

 

m. Fundraising i mecenatge

  El servei també genera contactes amb possibles patrocinadors, siguin de la institució o d’algun esdeveniment o acció puntual.

Quiero contactar con el Servicio de Promoción y Comunicación

Servei de Promoció i Comunicació
Àrea de direcció

Cap de l'àrea: Dr. Andreu Moreno
Cap del servei: Marta Jové Company
 

Horari:
    Visites concertades
 

Correupromocio@euss.cat

Ubicació:
   Despatx SE20
   Planta segona Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 128
Extensió: 2138