Share

Relació històrica de PFC i TFE

A continuació trobaràs la relació de tots els projectes presentats a l'EUSS pels/per les estudiants que han obtingut alguna de les titulacions ofertes per l'Escola.

Si ets estudiant o docent de l'EUSS podràs consultar aquests treballs a la biblioteca del centre, a excepció dels projectes que estiguin expressament retirats de la consulta a causa de les clàusules de confidencialitat marcades per les empreses en què es varen desenvolupar.