Simulació per agents

En aquesta línia d'investigació es preten millorar les solucions proporcionades per les ciències de la vida amb l'aplicació del pensament computacional i l'enginyeria del rendiment per adaptar-les als sistemes de còmput actuals.

Share

Descripció de la recerca

Computació d'altes prestacions aplicada a les ciències de la vida.

El progrés constant en els diferents camps de la ciència, és el motor que fa evolucionar la nostra societat i proporciona unes millors condicions de vida.  Avui dia, per exemple, es poden tractar moltes malalties fins fa poc incurables. Aquest progrés de la ciència ve impulsat, en gran mesura, per l’aplicació de mètodes computacionals que han permès de resoldre problemes fins ara inabordables. La capacitat de còmput dels sistemes actuals ofereix la possibilitat de trobar solucions més precises treballant sobre un major volum de dades i en menys temps.

No obstant, la pròpia tecnologia i l’arquitectura dels sistemes de còmput va evolucionant i, avui dia, els processadors ja no incrementen de forma substancial la seva freqüència de rellotge per obtenir major velocitat de processament, sinó que es dissenyen arquitectures que incorporen desenes, centenars o fins i tot milers de nuclis de processament en un sols node.

Tanmateix, els nous paradigmes de computació basats en Internet, com és el cas del Cloud Computing , ofereixen múltiples possibilitats per afrontar aquests reptes. Així doncs, és necessari fer una anàlisi detallada de les aplicacions i repensar molts algoritmes per tal d’adaptar-los a les característiques dels sistemes actuals, en un procés global que involucra des de l’aplicació fins els sistemes de còmput i que podem anomenar Computational Thinking & Performance Engineering (Pensament Computacional i Enginyeria del Rendiment).

En aquest camp d’investigació es pretén millorar les solucions proporcionades per les ciències de la vida amb l’aplicació del pensament computacional i l’enginyeria del rendiment per adaptar-les als sistemes de còmput actuals. Per això s’estudia el comportament de les aplicacions sobre els sistemes actuals (processadors multicore, acceleradors, cloud computin) i s’adapten de la manera més adequada. De l’experiència que se’n obté, es genera una metodologia general per  a l’adaptació d’aplicacions als nous sistemes de còmput i es crea un ampli cos de coneixement que poden aprofitar altres aplicacions o fins i tot altres camps d’aplicació. 

 

 

Projectes vigents 

 

  • “Computación avanzada para los retos de la sociedad digital”, PID2020-113614RB-C21, Ministerio de Ciencia e Innovación”, Antonio Espinosa Morales / Anna Barbara, 2020-2023

  • SGR-HPCA4SE,  Generalitat de Catalunya, Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, IP: Tomas Margalef

 

Investigador EUSS

 

Dr. Andreu Moreno i Vendrell 

 

 

 

 

 

 

 

Publicacions destacades

  • “Designing a benchmark for the performance evaluation of agent-based simulation applications on HPC", A. Moreno, J.J. Rodríguez, D. Beltrán, A. Sikora, J. Jorba, E. César, Journal of Supercomputing, 75(3), 1524-1550, (2019)
  • "HeDPM: load balancing of inear pipeline applications on heterogeneoussystems", A. Moreno, A. Sikora, E. César, J. Sorribes, T. Margalef, Journal of Supercomputing, 73, 3738–3760 (2017)
  • "Dynamic tuning of the workload partition factor and the resource utilization in data-intensive applications", Claudia Rosas, Anna Sikora, Josep Jorba, Andreu Moreno, Antonio Espinosa, Eduardo Cesar, Future Generation Computer Systems, 37, 162-177 (2014)     
  • "Load balancing in homogeneous pipeline based applications", A. Moreno, E. Cesar, A. Guevara, J. Sorribes and T. Margalef, Parallel Computing, 38, 125–139 (2012)
  • "Distribution using Factoring Load Balancing in Master-Worker Applications", A. Moreno, E. Cesar, J. Sorribes and E. Luque, Information Processing Letters, 109, 902-906 (2009)  
  • "Modeling Master/Worker applications for automatic performance tuning", E. Cesar, A. Moreno, J. Sorribes and E. Luque, Parallel Computing, 32, 447-626 (2006)

Col·laboracions

Col·laboració principal

 

  • Grup de recerca HPCA4SE. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO). Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona; Dr. Tomàs Margalef

Altres col.laboracions

  • Participació en Grup sobre Responsabilitat Social Corporativa