Treball de Fi d'Estudis

El Treball de Fi d'Estudis, sigui de grau o de màster, consisteix en la realització d'un projecte integrador en què treballaràs les competències específiques i transversals que has anat adquirint al llarg dels teus estudis.

 

Share

El Treball de Fi d'Estudis

El Treball de Fi d'Estudis (TFE) és el colofó dels estudis on demostraràs que has adquirit les competències específiques i transversals que et permetran desenvolupar la teva carrera professional amb plenes garanties.

En els estudis de grau es denomina Treball de Fi de Grau (TFG) i per als màsters, Treball de Fi de Màster (TFM).

Es tracta d'una assignatura tutoritzada on hauràs de posar en pràctica tots els coneixements i competències treballades en els estudis amb la realització d'un projecte de caràcter industrial. Hauràs d'escriure una memòria descriptiva i tècnica del teu projecte i fer una defensa pública davant d'un tribunal de docents.

 

Consulta el reglament dels Treballs de Fi d'Estudis a l'apartat de normativa interna de l'EUSS.

Com elaborar el TFG?

Fase Descripció Més informació
Matrícula

El TFG és una assignatura més del teu pla d'estudis, per tant, cal que la matriculis d'igual manera que faries amb la resta d'assignatures.

 

Si només et queda el TFG per acabar la carrera, l’has de matricular obligatòriament en el període d’automatrícula del juliol.

 

Si no, pots matricular-lo en qualsevol moment fins a la data límit per a modificacions de matrícula del segon semestre. Consulta el calendari administratiu per conèixer les dates.

Tingues en compte que per matricular el TFG has d’haver superat totes les assignatures de primer curs i, com a mínim, 2/3 del total de crèdits de la teva titulació.

 

Això significa 160 crèdits en el cas dels graus i 220 crèdits en el cas de la doble titulació.

Elecció del tema

Els TFG poden ser de diferents tipus: interns i, per tant, els proposa algun departament de l’escola; o bé externs a proposta d'una empresa o a proposta de l'estudiant.

A EUSSTERNET trobaràs un llistat de propostes de treballs per part de l'escola.

Cerca de tutor o tutora

Quan tinguis clar quin tema vols tractar, hauràs de proposar-li al professor o professora que vulguis que et tutoritzi el treball.

Comunica't amb el personal docent

Entrega de la proposta

El full de Proposta de Treball de Fi d'Estudis és el document amb el qual s'inicia l'elaboració del teu treball. L'has d'emplenar digitalment (No amb lletra manuscrita) amb les dades del treball, un títol provisional i un breu resum del tema que desenvoluparàs. L'hauràs d'entregar a la persona que et tutoritza el TFG.

L'entrega de la proposta al teu tutor o tutora s'haurà de fer abans del 31 d'octubre si has fet la matrícula abans que s'acabi aquest mes.

 

Si et matricules del TFG més endavant, l’hauràs d’entregar al teu tutor o tutora  abans de formalitzar la matrícula.

Recerca d'informació

Per elaborar un treball d'aquest tipus és imprescindible que sàpigues buscar informació adequada per al tema que vols desenvolupar.

 

Realitza una cerca a les bases de dades, llibres, revistes, etc. on buscaràs la informació.

Consulta el Catàleg de la biblioteca de l'EUSS on trobaràs moltes referències bibliogràfiques, a més de l'històric de Projectes Finals de Carrera, Treballs de Fi de Grau i Treballs de Fi de Màster.

Desenvolupament i redacció

A mesura que vagis desenvolupant el treball, és recomanable que t'entrevistis amb el teu tutor o tutora per anar verificant-ne els avenços.

 

La redacció de la memòria acostuma a ser la part més feixuga. No ho deixis per a l'últim moment i assegura't d'expressar-te amb el màxim de claredat, precisió i correcció.

A EUSSTERNET trobaràs la guia d'estil per a la redacció del TFG i els models de portada per a cada titulació.

 

Consulta els consells de redacció d'un treball acadèmic.

Dipòsit

Un cop tinguis el treball finalitzat i comptis amb el vistiplau del tutor o tutora, podràs fer el dipòsit de la memòria en alguna de les 5 convocatòries que hi ha al llarg del curs: novembre, gener, març, maig i juny.

Consulta la informació sobre el Dipòsit del Treball de Fi de Grau.

Defensa

El desenvolupament del TFG culmina amb la defensa del treball davant d'un tribunal que t'avaluarà. Normalment, les defenses se celebren uns 20 dies després de fer el dipòsit.

Consulta el calendari administratiu per conèixer les dates de defensa per a cada convocatòria.

 

Preguntes més freqüents sobre el TFG

Puc matricular-me del TFG en qualsevol moment del curs?

 

Si només et queda el TFG per acabar la carrera, l’has de matricular obligatòriament en el període d’automatrícula del juliol.

Si no, pots matricular-lo en qualsevol moment fins a la data límit per a modificacions de matrícula del segon semestre. Consulta el calendari administratiu de l’EUSS.

 

Quants crèdits he de tenir superats per poder matricular el TFG?

 

Has d’haver superat totes les assignatures de primer curs i, com a mínim, 2/3 del total de crèdits de la teva titulació:

  • 160 ECTS en el cas d’un grau

  • 220 ECTS en el cas de la doble titulació

Com es tria el tema? L'escullo jo o me l'assigna l'escola?

 

Tens diverses opcions per escollir el tema sobre el qual vols desenvolupar el teu TFG, però en cap cas se t'assignarà un tema des de l'EUSS:

  • Pots triar alguna de les propostes que es fan des dels diferents departaments del centre (treballs de tipus intern). Trobaràs un llistat a EUSSTERNET.

  • Si fas pràctiques o treballes en una empresa, pots aprofitar per fer el treball d'algun projecte que t'encarreguin a l'empresa (treballs de tipus extern a proposta de l'empresa).

  • Finalment, pots escollir el tema lliurement (treballs de tipus extern a proposta de l'estudiant). En aquest cas, la teva proposta haurà de comptar amb el vistiplau del tutor a tutora i, finalment, ser aprovada per la Comissió de Treballs de Fi d'Estudis.  

 

Qui serà el meu tutor o tutora de TFG?

 

Quan tinguis clar quin tema vols tractar, hauràs de proposar-li al professor o professora que vulguis que et tutoritzi el treball. Si accepta, hauràs d'entregar-li la Proposta de Treball de Fi d’Estudis abans del 31 d’octubre per tal que es doni d’alta el teu treball.

 

Puc anar fent el treball sense haver-me matriculat de l’assignatura?

 

Pots anar fent recerca d’informació sobre el tema que t’ocupi i treballant pel teu compte, però no podràs comptar amb l’ajuda del tutor o tutora, ni podràs disposar de les instal·lacions o dels materials de l’escola.

 

Quines són les funcions del tutor o tutora de TFG?
  • Guiar-te en la realització i presentació del treball tenint present que la iniciativa ha de ser sempre teva tant pel que fa a la recerca d’informació com en la realització i redacció del treball.

  • Ajudar-te a planificar el desenvolupament del treball i, periòdicament, verificar-ne els avenços.

  • Verificar que la memòria que has redactat compleix els requisits establerts.

  • Donar-te el vistiplau per al dipòsit i defensa del treball.

Quan he d’entregar la proposta del TFG?

 

Si et matricules del TFG abans que acabi el mes d’octubre, hauràs d’entregar la proposta obligatòriament abans del 30 d'octubre.

Si et matricules més endavant, l’hauràs d’entregar abans de formalitzar la matrícula.

 

El curs passat ja em vaig matricular del TFG, però finalment no vaig entregar-lo. He de tornar a entregar la proposta si les dades no han canviat?

 

Sí, encara que el treball i el tutor o tutora siguin els mateixos, cal que tornis a fer el tràmit d’entrega de la proposta abans del 30 d'octubre.

 

Vull canviar de tutor o tutora, he de tornar a emplenar el full de proposta?

 

Sí, hauràs de tornar a emplenar el full de proposta i enviar-lo signat al nou tutor o tutora tan aviat com sigui possible.

 

Vull canviar de tema del treball, he de tornar a emplenar el full de proposta?

 

Si només vols canviar el tema, però el tutor o tutora no canvia, no cal que tornis a emplenar el full de proposta. Abans de fer el dipòsit contacta amb el teu tutor o tutora per tal que faci constar el títol definitiu del treball.

 

En quines dates puc fer el dipòsit del TFG?

 

Al llarg del curs acadèmic hi ha 5 convocatòries per fer el dipòsit: novembre, gener, març, maig i juny. Consulta el calendari administratiu per saber les dates.

 

He realitzat el treball en una empresa i és confidencial. Què he de fer?

 

Contacta amb el cap del Departament de projectes per demanar-li un certificat de confidencialitat: capprojectes@euss.cat.

 

És obligatori que em faci la foto de l’orla?

 

Sí, és un tràmit que va lligat al dipòsit del TFG. Sense el comprovant conforme t’has fet la foto, no podràs fer el dipòsit del treball.

 

Com puc fer-me la foto de l’orla?

 

Cal que contactis amb l’empresa Cevebé per demanar cita prèvia i anar a l’estudi que tenen a l’adreça següent: Carrer Casanova 136/138 local 5 - A.

 

És recomanable que portis camisa blanca el dia que hi vagis, però si no en tens, te’n deixaran una.

 

En l’última convocatòria de dipòsit (juny), hi haurà dues franges horàries per fer-se la foto a l’EUSS. Se t’informarà dels horaris quan arribi el moment.

 

Hauré de pagar alguna cosa quan vagi a fer-me la foto de l’orla?

 

No, el cost de la foto l’assumeix l’escola.

 

Quan rebré les meves fotos de l’orla i el TFG enquadernat?

 

El dia de l’acte de graduació de la teva promoció. En aquesta cerimònia et farem entrega de l’orla de la promoció, les teves fotos individuals i el treball enquadernat.

 

Puc triar el dia i/o l’hora per fer la lectura del treball?

 

No. El dia i l’hora de la lectura es determinen d’acord amb la disponibilitat del professorat. Si tens alguna necessitat particular justificada, parla-ho amb el teu tutor o tutora.

 

El TFG és la meva última assignatura de la carrera. Quan podré sol·licitar el títol?

 

Un cop es tanqui l’acta d’avaluació i comprovis que el teu expedient a Sigma Vega està en estat “Obert en disposició del títol”. El tancament de l’acta es fa, normalment, l’endemà de la lectura del treball.

 

La memòria del treball s’ha de redactar en algun format determinat?

 

Sí, a EUSSTERNET trobaràs la guia d’estil per redactar el treball.

 

He d’imprimir els annexos?

 

No, els annexos no s’han d’imprimir, però sí que els hauràs de penjar a EUSSTERNET un cop facis el dipòsit del treball.

 

Què passa si em matriculo del TFG i, finalment, no l’entrego en cap de les convocatòries disponibles?

 

Si no entregues en cap de les convocatòries que hi ha al llarg del curs, l’assignatura s’avaluarà amb la qualificació “No avaluable” i hauràs de tornar a matricular-te el pròxim curs.

Vull contactar amb el Departament de Treballs de Fi d'Estudis

Àrea acadèmica
Departament de Treballs de Fi d'Estudis

Cap de l'àrea: Víctor Gallardo
Cap del departament: Carlos Ortega
Horari:
    Visites concertades
Correu: capprojectes@euss.cat

Ubicació:
   Despatx DE22
   Planta segona Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 158
Extensió: 2520