Treball final d'estudis (TFE)

El treball final d'estudis, ja sigui de grau o de màster, consisteix en la realització d'un projecte integrador on poses en joc les competències específiques i transversals que has anat adquirint al llarg dels estudis.

 

Share

El Treball Final d'Estudis (TFE)

El Treball Final d'Estudis (TFE) és el colofó dels estudis on l'estudiant demostra que ha adquirit les competències específiques i transversals que li permetran desenvolupar la seva carrera professional amb plenes garanties.

En els estudis de grau es denomina Treball Final de Grau (TFG) i per als màsters, Treball Final de Màster (TFM).

Es tracta d'una assignatura tutoritzada on l'estudiant posa en pràctica tots els coneixements i competències treballades en els estudis per a la realització d'un projecte de caire industrial. L'estudiant ha d'escriure una memòria descriptiva i tècnica del seu projecte i ha de fer una defensa pública devant d'un tribunal de docents.

 

La documentació necessària per desenvolupar el TFG està disponible a EUSSTERNET.

 

A les opcions de submenú d'aquesta secció trobaràs la relació històrica dels PFC i TFE realitzats a l'escola, els propers tribunals i les qualificacions obtingudes en les darreres defenses.

Normativa del TFE

Vull contactar amb el departament de Treballs de Fi d'Estudis

Àrea acadèmica
Departament de Treballs de Fi d'Estudis

Cap de l'àrea: Víctor Gallardo
Cap departament: José María Ruiz
Horari:
    Visites concertades
Correu: jmruiz@euss.cat

Ubicació:
   Despatx DT13-1
   Planta primera Edifici EUSS

Telèfons:
   935 039 144
Extensió: 2154