Dr.Ignasi Florensa Ferrando

Departament de mecànica - Àrea acadèmica

Email: iflorensa@euss.cat

Despatx: Desp. professors (DE16)

Telèfon: +34 935039121

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Competivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat
(2018, Universitat Ramon Llull)
Màster propi en Enginyeria ambiental de l'empresa
(2014, Universitat Ramon Llull)
Màster Oficial en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'idiomes, especialitat en Matemàtiques
(2012, Universitat Autònoma de Barcelona)
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
(2007, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditacions

Professor lector
(04/03/2020, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Càrrecs

Director

Biografia

El Dr Ignasi Florensa és Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC, Barcelona (2007) i compta amb tres màsters, un en Enginyeria Ambiental per IQS School of Engineering (2011), un en Formació del Professorat de Secundària en l'àmbit de les Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i un en Recerca en Enginyeria Química per IQS School of Engineering (2013). Va treballar en el sector privat com a enginyer en l'àmbit de la direcció d'obres i de projectes (2006-2011). Es va incorporar al Departament de Mecànica de l'EUSS School of Engineering el 2011 i actualment és Cap de l'Àrea d'Universitat - Empresa i Innovació Docent. Va finalitzar el seu doctorat en 2018 sobre les aportacions de l'anàlisi epistemològic i didàctic sobre els processos d'estudi en l'enginyeria dins el marc de la Teoria Antropològica del que Didàctic. Pertany als grups de recerca internacionals Analytics, Simulations and Inquiry in STEM and Business Education (ASISTEMBE) i el grup ATD (www.atd-tad.org). El 2019 va obtenir l'acreditació de Lector emesa per l'Agència per a la Qualitat de l'Sistema Universitari de Catalunya (AQU) que també li ha reconegut un sexenni d'activitat investigadora

Interessos científics

La meva recerca se centra principalment en l'anàlisi de processos d'estudi en ensenyament superior en l'àmbit de la teoria antropològica del didàctic. En primer lloc estudio les condicions ecològiques que regeixen el disseny i implementació de recorreguts d'estudi i investigació en enginyeries. En segon lloc, també estudio les transicions en la formació matemàtica en enginyeria i la implementació de recorreguts d'estudi i investigació que permetin reduir aquests fenòmens transicionals.

Especialitats

Didàctica de les matemàtiques, didàctica de l'enginyeria, aprenentatge per indagació, teoria antropològica del didàctic.

Mèrits acadèmics més significatius

Publicacions: 30; Cites totals: 124 (21/09/2021) Publicacions de primer quartil (Q1): 4; índex-h=6 Capítols de llibre invitats: 3 Contribucions a Congresos: 15 (14 internacionals), Membre del Consell Editorial de la revista "Recherches en Didactique des Mathématiques" Participació en Projectes: 2 Projectes Nacionals Membre del Grup de Recerca ASISTEMBE

Premis i distincions

Acreditació de "Lector" (AQU, 2019) 1 sexeni de recerca

Resultats científics destacats

1. Florensa, I., Bosch, M. & Gascón, J. (2021) Question?answer maps as an epistemological tool in teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education 24(2)
2. Florensa, I., Bosch, M., Gascón, J., & Winsløw, C. (2018). Study and Research Paths: A new tool for design and management of project based learning in Engineering. International Journal of Engineering Education, 34(6), 1848?1862.
3. Bartolomé, E., Florensa, I., Bosch, M., & Gascón, J. (2018). A "study and research path" enriching the learning of mechanical engineering. European Journal of Engineering Education, 44(3), 330?346.
4. Barquero, B., Florensa, I. & Ruiz-Olarría, A. (2019) The education of school and university teachers within the paradigm of questioning the world. In M. Bosch, Y. Chevallard, F.J. Garcia and J. Monaghan (Eds.). Working with the Anthropological Theory of the Didactic in Mathematics Education. London, Taylor Francis.
5. García, F.J., Baquero, B., Florensa, I. & Bosch, M. (2019). Diseño de tareas en el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico. Avances de Investigación en Educación Matemática, 15, 75-94.