Dr.Ignasi Florensa Ferrando

Mechanics Department - Academic Area

Email: iflorensa@euss.cat

Office: Desp. professors (DE16)

Phone: +34 935039121

EUSS Address: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Academic CV

Doctor/a en Competivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat
(2018, Universitat Ramon Llull)
Màster propi en Enginyeria ambiental de l'empresa
(2014, Universitat Ramon Llull)
Màster Oficial en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i ensenyament d'idiomes, especialitat en Matemàtiques
(2012, Universitat Autònoma de Barcelona)
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
(2007, Universitat Politècnica de Catalunya)

Acreditations

Report for Tenure-track lecturer
(04/03/2020, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Positions

Cap de l'Àrea Universitat-Empresa i Innovació Docent

Subjects

Environmental Engineering
Mechanics of Continuous Media
Product Life Management
Theory of Structures and Industrial Construction

Research

Procés de modelització matemàtica i Recorreguts d'Estudi i Investigació en el marc de l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques, concretament en l'àmbit de l'enginyeria i de la formació del professorat
Simulació numèrica del transport de matèria en zones d'interfase

Social networks

ResearchGate