Agenda

Juny

05
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

05
jun

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi (3)

Comissions

06
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

06
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

07
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

07
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

10
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

11
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

11
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

12
jun

Claustre

Acadèmic

12
jun

Reunió del Consell Mixt (2)

Comissions

12
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

13
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

13
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

13
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

14
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

16
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

17
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

18
jun

Jornada de Portes Obertes (tarda)

Institucional

18
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

18
jun

Data límit per a l'entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

19
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

19
jun

Formació del professorat i PAS (5)

Formatiu

20
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

21
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

25
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

25
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés al màster universitari el curs 2024-2025

Comunicació

25
jun

Data límit per a revisions i entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

25
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

26
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

26
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
jun

Reunió de notes del 2n semestre

Acadèmic

27
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

27
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

28
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

28
jun

Tancament d'actes del 2n semestre

Acadèmic

01
jul.

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic