Agenda

Juny

05
jun

Reunió del Consell Mixt

Comissions

05
jun

Formació del professorat i PAS (5)

Formatiu

11
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

12
jun

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi

Comissions

12
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

13
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

13
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

14
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

14
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

17
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

19
jun

Data límit per a l'entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

19
jun

Claustre

Acadèmic

20
jun

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

20
jun

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

25
jun

Data límit per a revisions i entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

25
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

26
jun

Reunió de notes del 2n semestre

Acadèmic

26
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

27
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

27
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2019-2020

Comunicació

28
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

01
jul.

Tancament d'actes del 2n semestre

Acadèmic