Agenda

Juny

06
jun

Reunió del Consell Mixt

Comissions

06
jun

Formació del professorat i PAS (5)

Formatiu

08
jun

Data límit per a la resolució d'accés per canvi d'estudis i convalidació d'estudis universitaris - Curs 2018-2019

Gestió acadèmica

11
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

12
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

13
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

13
jun

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi

Comissions

14
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

14
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

15
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

15
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

19
jun

Data límit per a l'entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

20
jun

Claustre

Acadèmic

21
jun

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

25
jun

Data límit per a revisions i entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

25
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

26
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

27
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

27
jun

Reunió de notes del 2n semestre

Acadèmic

28
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

28
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2018-2019

Comunicació

29
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic