Agenda

Maig

02
Maig

Horari lectiu de dilluns

03
Maig

Reunió de coordinació

Comissions

08
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

09
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

10
Maig

Activitats Universitat-Empresa

Universitat-Empresa

10
Maig

Reunió de la Comissió Acadèmica

Comissions

10
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2017-2018

Comunicació

10
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

11
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

12
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

17
Maig

Sessió informativa del curs 2017-2018 per a estudiants de l'EUSS

Acadèmic

17
Maig

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

17
Maig

Reunió del grup de recerca (3)

Comissions

24
Maig

Reunió de la Comissió Interna de Qualitat

Comissions

24
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2017-2018

Comunicació

25
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2017-2018

Comunicació

26
Maig

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica