Agenda

Maig

02
Maig

Dimarts amb horari de dilluns

Acadèmic

03
Maig

Activa't i actua (3)

Universitat-Empresa

04
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2023-2024

Comunicació

10
Maig

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

10
Maig

Reunió del grup de recerca (3)

Comissions

10
Maig

Formació de tutors

Formatiu

15
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

16
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

17
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

17
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2023-2024

Comunicació

17
Maig

Activitats EUSS

Institucional

18
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

18
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

18
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2023-2024

Comunicació

19
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

24
Maig

Sessió informativa del curs 2023-2024 per a estudiants de l'EUSS

Acadèmic

31
Maig

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (6)

Comissions

31
Maig

Reunió del Consell Mixt (3)

Comissions

31
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2023-2024

Comunicació