Agenda

Mayo

06
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

07
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

08
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

08
Mayo

Reunió de la Comissió Acadèmica

Comissions

08
Mayo

Activitats Universitat-Empresa

Universitat-Empresa

09
Mayo

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2019-2020

Comunicació

09
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

10
Mayo

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

15
Mayo

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

15
Mayo

Reunió del grup de recerca (3)

Comissions

22
Mayo

Reunió de la Comissió Interna de Qualitat

Comissions

22
Mayo

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2019-2020

Comunicació

23
Mayo

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

23
Mayo

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2019-2020

Comunicació

29
Mayo

Sessió informativa del curs 2019-2020 per a estudiants de l'EUSS

Acadèmic