Agenda

Enero

14
Ene

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

16
Ene

Reunió de coordinació

Comissions

21
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

21
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

22
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

22
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

23
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

23
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

24
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

24
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

25
Ene

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

25
Ene

Activitats de reavaluació

Acadèmic

28
Ene

Setmana intersemestral

Acadèmic

29
Ene

Setmana intersemestral

Acadèmic

30
Ene

Setmana intersemestral

Acadèmic

30
Ene

Claustre

Acadèmic

30
Ene

Data límit per a l'entrada de notes del 1r semestre

Acadèmic

31
Ene

Setmana intersemestral

Acadèmic

31
Ene

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic