Agenda

Gener

10
gen.

Reunió de coordinació (2)

Comissions

11
gen.

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

22
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

22
gen.

Reunió del Consell Executiu Permanent del Patronat de la Fundació Rinaldi

Comissions

23
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

23
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

24
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

24
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

24
gen.

Reunió del Consell Mixt (1)

Comissions

25
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

25
gen.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

29
gen.

Activitats de reavaluació

Acadèmic

30
gen.

Setmana intersemestral

Acadèmic

31
gen.

Setmana intersemestral

Acadèmic

31
gen.

Claustre (2)

Acadèmic