Agenda

Desembre

01
des.

Sol·licitud de convocatòria extraordinària de fi d'estudis

Gestió acadèmica

11
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

12
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

13
des.

Activitats EUSS

Institucional

13
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

14
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

15
des.

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

20
des.

Reunió de la Comissió Acadèmica i de Qualitat (5)

Comissions

22
des.

Formació del professorat i PAS (2)

Formatiu