Agenda

Juny

07
jun

Data límit per a la resolució d'accés per canvi d'estudis espanyols i estrangers - Curs 2023-2024

Gestió acadèmica

07
jun

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi (3)

Comissions

07
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

08
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

08
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

09
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

09
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

13
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

13
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

14
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

14
jun

Claustre

Acadèmic

14
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

15
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

16
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

19
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

20
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

20
jun

Jornada de Portes Obertes (tarda)

Institucional

20
jun

Data límit per a l'entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

20
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

21
jun

Formació del professorat i PAS (5)

Formatiu

21
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

21
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

22
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

22
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

23
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

23
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

26
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

26
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

27
jun

Data límit per a revisions i entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

27
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

27
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés al màster universitari el curs 2023-2024

Comunicació

28
jun

Reunió de notes del 2n semestre

Acadèmic

28
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

29
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

30
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

30
jun

Tancament d'actes del 2n semestre

Acadèmic