Agenda

Setembre

01
set.

Escola oberta sense atenció al públic ni estudiants

Comunicació

06
set.

Matrícula d'estudiants de nou accés: reclamacions 2a reassignació i 1a reassignació de juny

Gestió acadèmica

07
set.

Matrícula d'estudiants de nou accés: reclamacions 2a reassignació i 1a reassignació de juny

Gestió acadèmica

08
set.

Claustre

Acadèmic

13
set.

Inici del primer semestre per a estudiants de nou accés

Acadèmic

13
set.

Tutoria per a estudiants de primer curs

Acadèmic

13
set.

Setmana presemestral de 1r curs

Acadèmic

14
set.

Matrícula d'estudiants de nou accés: 2a reassignació de juny

Gestió acadèmica

14
set.

Setmana presemestral de 1r curs

Acadèmic

15
set.

Setmana presemestral de 1r curs

Acadèmic

15
set.

Data límit per a la sol·licitud d'admissió als màsters universitaris oficials del curs 2021-2022

Gestió acadèmica

16
set.

Matrícula del màster MPDEI

Gestió acadèmica

16
set.

Setmana presemestral de 1r curs

Acadèmic

17
set.

Setmana presemestral de 1r curs

Acadèmic

20
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

20
set.

Matrícula d'estudiants de nou accés: 3a reassignació de juny

Gestió acadèmica

20
set.

Inici del primer semestre per a estudiants de 2n, 3r i 4t curs

Acadèmic

21
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

22
set.

Inici del curs del MPDEI

Acadèmic

22
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

22
set.

Sessió informativa sobre mobilitat internacional

Acadèmic

23
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

27
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

27
set.

Matrícula d'estudiants de nou accés: 4a reassignació de juny

Gestió acadèmica

28
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

28
set.

Matrícula d'estudiants de nou accés: assignacions en 1a preferència setembre

Gestió acadèmica

29
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

29
set.

Matrícula d'estudiants de nou accés: assignacions en 1a preferència setembre

Gestió acadèmica

30
set.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica