Agenda

Juny

02
jun

Formació del professorat i PAS (5)

Formatiu

02
jun

Reunió del Consell Mixt (3)

Comissions

04
jun

Data límit per a la resolució d'accés per canvi d'estudis espanyols i estrangers - Curs 2021-2022

Gestió acadèmica

09
jun

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi (3)

Comissions

09
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

09
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

10
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

10
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

11
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

11
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

14
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

14
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

14
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

15
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

15
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

15
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

16
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

16
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

16
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

16
jun

Claustre

Acadèmic

17
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

17
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

17
jun

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

18
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

21
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

21
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

22
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

22
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

22
jun

Data límit per a l'entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

23
jun

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

23
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

28
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

29
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2021-2022

Comunicació

29
jun

Data límit per a revisions i entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

29
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

30
jun

Reunió de notes del 2n semestre

Acadèmic

30
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic