Agenda

Maig

05
Maig

Activa't i actua (3)

Universitat-Empresa

05
Maig

Reunió de la Comissió Acadèmica (4)

Comissions

06
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2021-2022

Comunicació

12
Maig

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

12
Maig

Reunió del grup de recerca (3)

Comissions

12
Maig

Cloenda dels 25 Anys de l'EUSS

Institucional

17
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

17
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

18
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

18
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

19
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

19
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

19
Maig

Formació de tutors

Formatiu

19
Maig

Reunió de la Comissió Interna de Qualitat (2)

Comissions

19
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2021-2022

Comunicació

20
Maig

Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

20
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

20
Maig

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2021-2022

Comunicació

21
Maig

Avaluació de la qualitat

Acadèmic

26
Maig

Sessió informativa del curs 2021-2022 per a estudiants de l'EUSS

Acadèmic