Agenda

Octubre

01
oct.

Matrícula d'estudiants de nou accés: reclamacions 2a assignació i 1a reassignació de juny

Gestió acadèmica

01
oct.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

02
oct.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

05
oct.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

06
oct.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

07
oct.

Matrícula d'estudiants de nou accés: 2a reassignació de juny

Gestió acadèmica

07
oct.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

07
oct.

Reunió del grup de recerca (1)

Comissions

07
oct.

Inauguració del curs acadèmic

Acadèmic

07
oct.

Dimecres de la Ciència

Acadèmic

08
oct.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

09
oct.

Sol·licitud de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

14
oct.

Reunió de la Comissió de la informació, la imatge i la comunicació (1)

Comissions

14
oct.

Jornada "Cultura emprenedora" i "Canals de recerca de feina"

Universitat-Empresa

21
oct.

Reunió de la Comissió Acadèmica (1)

Comissions

21
oct.

Activitats EUSS

Institucional

21
oct.

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi (1)

Comissions

26
oct.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

27
oct.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

28
oct.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

28
oct.

Reunió de la Comissió de la informació, la imatge i la comunicació (2)

Comissions

29
oct.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

29
oct.

Període de presentació de candidatures a la CAEUSS

Comissions

30
oct.

Sol·licitud de reconeixement acadèmic

Gestió acadèmica

30
oct.

Data límit per a la resolució de les sol·licituds de canvis de matrícula

Gestió acadèmica

30
oct.

Període de presentació de candidatures a la CAEUSS

Comissions