Agenda

Juny

03
jun

Reunió del Consell Mixt (3)

Comissions

03
jun

Formació del professorat i PAS (5)

Formatiu

10
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

10
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

10
jun

Reunió del patronat de la Fundació Rinaldi (3)

Comissions

11
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

11
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

12
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

12
jun

Defenses de Treballs de Fi de Grau

Acadèmic

15
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

16
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

17
jun

Data límit per a l'entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

17
jun

Claustre

Acadèmic

17
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

18
jun

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Màster

Gestió acadèmica

18
jun

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

18
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

19
jun

Activitats de reavaluació

Acadèmic

22
jun

Data límit per a revisions i entrada de notes del 2n semestre

Acadèmic

22
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

23
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

23
jun

Reunió de notes del 2n semestre

Acadèmic

25
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

25
jun

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als màsters universitaris el curs 2020-2021

Comunicació

25
jun

Jornada de Portes Obertes (tarda)

Institucional

26
jun

Tutoria de matrícula

Acadèmic

29
jun

Tancament d'actes del 2n semestre

Acadèmic