Agenda

Març

01
Mar

Data límit per a la resolució de les sol·licituds de canvis de matrícula per a assignatures del segon semestre

Gestió acadèmica

06
Mar

Sessió informativa sobre mobilitat internacional

Acadèmic

06
Mar

Formació del professorat i PAS (4)

Formatiu

13
Mar

Reunió de la Comissió Acadèmica

Comissions

14
Mar

Data límit per fer el dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau

Gestió acadèmica

20
Mar

Activa't i actua (2)

Universitat-Empresa

27
Mar

Sessió informativa per a estudiants de nou accés als graus el curs 2019-2020

Comunicació