Pràctiques acadèmiques externes

Les pràctiques són una oportunitat immillorable per apropar als alumnes al món professional des del punt de vista acadèmic. Els alumnes viuràn la realitat del món laboral en primera persona. 

Share

Pràctiques acadèmiques externes

El marc legal en què l'estudiant realitza les pràctiques en empreses són els convenis de cooperació educativa, d'acord amb el Reial Decret 592/2014, 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes d'estudiants universitaris (BOE 30-VII-2014) i d’acord amb el Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació.

 

Hi ha diversos models de convenis de col·laboració educativa de pràctiques acadèmiques externes:

  • Extracurriculars (sense obtenció de crèdits)

  • Treball Final de Grau

  • Curriculars (amb obtenció de crèdits): Assignatura Pràctiques Professionals