Dr.Keivan Amirbagheri

Departament d'organització industrial - Àrea acadèmica

Email: kamirbagheri@euss.cat

Despatx:

Telèfon:

Adreça EUSS: Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Pg. Sant Joan Bosco, 74 - 08017 Barcelona
Telf: +34 932 805 244 - Fax: +34 932 806 642

Currículum acadèmic

Doctor/a en Empresa
(2019, Universitat de Barcelona)
Màster Oficial en Recerca, especialitat en Empresa
(2014, Universitat de Barcelona)
Graduat/da en Administració Executiva, especialitat Administració estratègica
(2012, Estrangeres)
Llicenciat/da en Enginyeria d'Indústries, especialitat Producció Industrial
(2008, Estrangeres)

Acreditacions

Professorat d'universitat privada
(16/12/2021, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
Professor ajudant doctor
(16/12/2021, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
Professor contractat doctor
(13/12/2021, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)

Càrrecs

Cap del Departament d'organització industrial

Biografia

El doctor Keivan Amirbagheri es va llicenciar en Enginyeria Industrial per la Universitat de Ciència i Tecnologia de Mazandaran a Iran el 2008 i va acabar el seu doctorat en Negocis a la facultat d?Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (Espanya) el 2019, sota la supervisió del Dr. L. Guitart-Tarrès i el Dr. A. Núñez-Carballosa. El 2019 es va incorporar al Departament d?Enginyeria en Organització Industrial de l?Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) com a professor. Des de llavors, combina la docència amb la investigació, principalment a l'àrea de Supply Chain Management, Fuzzy Logics i Anàlisi bibliomètrica.

Interessos científics

Sostenibilitat, gestió de la cadena de subministrament, presa de decisions, operadors OWA, lògiques difuses

Especialitats

Sostenibilitat, gestió de la cadena de subministrament, presa de decisions, operadors OWA, lògiques difuses

Mèrits acadèmics més significatius

Publicacions: 4; Cites: 36 (22/09/2021) Publicació al primer quartil (Q1): 2; índex h = 3 Publicacions d?alt factor d?impacte (IF): Environment and Behavior (5.141): 1; Informàtica i enginyeria industrial (5.431): 1; Tecnologies netes i política ambiental (3.636): 2; Journal of Intelligent & Fuzzy Systems (1.851): 3 Capítols de llibres: 1 Contribucions a conferències: 7 (6 internacionals i 1 nacional)

Premis i distincions

Premi al millor paper a la 49a Conferència Internacional sobre Informàtica i Enginyeria Industrial (CIE49)

Resultats científics destacats

1. Amirbagheri, K., Núñez-Carballosa, A., Guitart-Tarrés, L., & Merigó, J. M. (2019). Research on green supply chain: a bibliometric analysis. Clean Technologies and Environmental Policy, 21(1), 3-22.
2. Milfont, T. L., Amirbagheri, K., Hermanns, E., & Merigó, J. M. (2019). Celebrating half a century of Environment and Behavior: A bibliometric review. Environment and Behavior, 51(5), 469-501.
3. Cancino, C. A., Amirbagheri, K., Merigó, J. M., & Dessouky, Y. (2019). A bibliometric analysis of supply chain analytical techniques published in Computers & Industrial Engineering. Computers & Industrial Engineering, 137, 106015.
4. Amirbagheri, K., Merigó, J. M., Guitart-Tarres, L., & Nunez-Carballosa, A. (2020). OWA operators in the calculation of the average green-house gases emissions. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 38(5), 5427-5439.